Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Bomencharter

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Ook Wortegem-Petegem ondertekende het bomencharter en streeft zo naar meer bomen in Vlaanderen.

Waarom streven we naar meer bomen in Vlaanderen?
Bomen verminderen de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen).
Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.

Meer info op bomencharter.be.

Nieuwe brochure Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

De brochure Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen die in 2018 werd opgemaakt voor de 13 gemeenten die een gezamenlijk klimaatplan hebben opgemaakt, werd onlangs aangepast naar alle Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten. Je kan de nieuwe folder hier downloaden

Bedankt voor jullie ideeën

Er werden heel wat ideeën aangebracht tijdens de klimaattafel van 13 februari 2020. Al deze ideeën worden binnenkort in een verslag gegoten waarmee we aan de slag kunnen.
Bedankt aan alle aanwezigen voor hun enthousiasme!

klimaattafel bloemenzaad

Puzzel mee aan een klimaatgezond Wortegem-Petegem!

klimaattafel

Geef jouw ideeën tijdens de klimaattafel op 13 februari
Sappige aardbeien en knapperige sla kopen bij de boer in je buurt? Op de elektrische fiets naar school of werk? Aangenaam en zuinig warm in je klimaatgezonde woning? Een lagere energiefactuur door zonnepanelen?

Gemeente Wortegem-Petegem maakt het mogelijk!
Wortegem-Petegem is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast of droogte) helpen verzachten. We maken daarom een klimaatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030. Dit doen we in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen en het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.

Jij bepaalt de klimaatgezonde toekomst van Wortegem-Petegem
Een klimaatgezond beleid uitstippelen doen we samen! Van de sympathieke bakker over de geëngageerde vrijwilligster tot de handige harry van de buurt: tijdens de klimaattafel hebben de inwoners het voor het zeggen! 

Wil je ook meewerken aan een beter klimaat in Wortegem-Petegem? Wil je weten waar we in Wortegem-Petegem de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je ideeën of wil je samen met anderen initiatief nemen? Kom daarom naar de Klimaattafel op 13 februari 

We denken die avond samen na over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie?
  • Hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond Wortegem-Petegem?
  • Hoe kunnen we anders consumeren en kiezen voor lokale producten?
  • Hoe kunnen we negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals droogte, wateroverlast en hitte) beperken?

Wanneer: donderdag 13 februari 2020, we starten om 18u45 en sluiten rond 21u30 af met een drankje
Waar: Feestzaal Gemeentehuis, Waregemseweg 35 in Wortegem-Petegem

Inschrijven kan tot 7 februari via milieudienst@wortegem-petegem.be of via 056 68 81 14 (van maandag tot woensdag tussen 8u30 en 16u30, donderdag tussen 8u30 en 18u30 en vrijdag tussen 8u30 en 12u00).
 

Klimaatgezond Wortegem-Petegem

Op 26 maart stapte onze gemeente in op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageren we ons om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 al in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). 

Nog in 2019 zal de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekenen, het bredere Europese kader op vlak van klimaatinitiatieven. Onder begeleiding van de Provincie zullen we een klimaatplan opmaken met maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen op vlak van mitigatie en adaptatie. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad. 

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen spelen we in op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden, kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Onze gemeente zal alvast drie maatregelen uit het regionale klimaatplan mee  trekken en toepassen op het eigen grondgebied. Het gaat om:

  • Invoeren van een klimaattoets voor alle relevante beslissingen binnen de stad of gemeente (i.s.m. Erpe-Mere en Zwalm)
  • Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties (i.s.m. Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert)
  • Bestrijden van erosie i.s.m. de landbouwers (Brakel, Lede, Maarkedal, Zwalm i.s.m. Steunpunt erosie van de Provincie)

Het regionale klimaatactieplan werd opgemaakt met de ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen. Alle info over het regionale klimaatplan is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie

Ondertekening Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen