Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

TAKEN VAN HET OCMW

  1. Het OCMW heeft als belangrijkste taak het verstrekken van maatschappelijke dienstverlening zodat eenieder een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Om deze opdracht te vervullen, beschikt het OCMW over een aantal wettelijke middelen.

    De hulpbehoevende neemt contact op met het OCMW, ofwel op eigen initiatief, ofwel na verwijzing via andere hulpdiensten. Sociale wantoestanden kunnen ook door de burgers gemeld worden bij het OCMW, zodat op een gepaste manier kan opgetreden worden.

    Vooraleer het OCMW tussenkomt, wordt een sociaal onderzoek ingesteld door een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker schetst een beeld van de sociale en financiële leefsituatie van de hulpvrager en stelt een aangepaste hulpverlening voor aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt dan een gemotiveerde beslissing die binnen de vijftien dagen schriftelijk wordt meegedeeld aan de hulpvrager.

    Wanneer de hulpvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan hij een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde binnen een termijn van dertig dagen nadat de beslissing hem werd overgemaakt.
     
  2. Daarnaast heeft het OCMW specifieke opdrachten met betrekking tot het voeren van een sociaal beleid. Het OCMW kan op eigen initiatief bepaalde diensten en instellingen oprichten die beantwoorden aan de sociale noden van de inwoners. Anderzijds kan het OCMW ook samenwerken met andere OCMW’s, openbare of private instellingen ten einde de maatschappelijke dienstverlening optimaal te verzekeren.