Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Graffitimuur gezocht!

Met het label Kindvriendelijke gemeente willen we een nieuw project lanceren dat de creativiteit en expressie van onze jongeren aanmoedigt. We willen een speciale graffitimuur creëren waar jonge kunstenaars hun talent kunnen laten zien.

Voor dit project zijn we nog op zoek naar de ideale locatie. We willen een plek vinden die toegankelijk is en waar jongeren veilig en met trots hun kunst kunnen tonen.
Heb jij een suggestie voor een geschikte locatie? Misschien een muur die wat kleur kan gebruiken of een plek waar jongeren graag vertoeven? Of heb je zelf een muur die je ter beschikking wil stellen? Stuur dan een mail naar jeugddienst@wortegem-petegem.be.

Samen kunnen we een ruimte vinden waar onze jeugd hun artistieke vaardigheden kan ontwikkelen en delen!

We kijken uit naar jullie suggesties en bedanken jullie alvast voor de waardevolle input!

WORTEGEM-PETEGEM WERKT 360° VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Wortegem-Petegem wil een gemeente zijn waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. Daarom zet de gemeente in op een kind- en jeugdvriendelijk beleid en mochten zij op 14 november 2022, uit handen van Minister Dalle, het label ‘kindvriendelijke gemeente’ ontvangen. 


kindvriendelijke gemeente


Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers, ze zijn niet enkel de toekomst, ze zijn vooral ook het nu. We willen hen dan ook een stem geven in het beleid: wie is er namelijk meer expert in hun leefwereld dan zij zelf?  
De gemeente doorliep een traject rond kind- en jeugdvriendelijkheid, onder begeleiding van Bataljong vzw. In essentie gaat kindvriendelijkheid over het verbeteren van de leefkwaliteit van kinderen en jongeren in de gemeente. Een kindvriendelijke gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. 
Meer informatie kan je vinden op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be

 

Burgemeester Danny

Hallo, ik ben Danny De Kikker! Dat klinkt allemaal heel interessant, maar ook een beetje ingewikkeld. Wat hebben jullie dan eigenlijk gedaan in die twee jaar? 

In 2020 onderzochten we de staat van kindvriendelijkheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Staat van kindvriendelijkheid 2020’ dat je kan vinden op de website van de gemeente. Uit dat onderzoek kwamen vier prioriteiten naar voren: 

-    Kinderen en jongeren moeten zich veilig te voet, met de fiets of met de bus kunnen verplaatsen.
-    Het aanbod op vlak van welzijn moet gekend zijn bij kinderen, jongeren en hun netwerk.
-    Jongeren willen in Wortegem-Petegem plekken vinden in de openbare ruimte waar ze graag vertoeven.
-    De gemeente moet kinderen en jongeren structureel betrekken bij het beleid. 

In 2021 werden deze prioriteiten verder onderzocht tijdens een belevingsonderzoek. In totaal werden er 229 kinderen en jongeren tussen 3 en 24 jaar bevraagd en werden er twee enquêtes uitgestuurd naar jongeren met in totaal 135 deelnemers. De resultaten van dit belevingsonderzoek worden samengevat per prioritair thema in het rapport ‘Belevingsonderzoek 2021’.

Dat zijn heel veel kinderen die we hebben bevraagd! Maar wat was het leuk om te horen wat zij vinden van de gemeente en hoe zij opgroeien in Wortegem-Petegem. Maar wat gaan we nu doen met al die informatie die we kregen van de kinderen en jongeren? 

Samen met collega’s van alle verschillende diensten hebben we de resultaten grondig geanalyseerd en hebben we een visie uitgewerkt op wat een kind- en jeugdvriendelijke gemeente betekent voor Wortegem-Petegem: 

Wortegem-Petegem wil dat de gemeente een plaats is waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. Ze zijn volwaardige inwoners die we structureel betrekken in het beleid. Op basis van grondige analyse en gesprekken met kinderen, jongeren en mensen uit hun omgeving, werken we 360° voor kinderen en jongeren. 
360° Goed in je vel: We willen dat kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en veilig en gezond kunnen opgroeien. 
360° Ruimte: We bouwen aan veilige en kwalitatieve openbare ruimte waar kinderen en jongeren graag vertoeven. 
360° Participatie: We luisteren naar kinderen en jongeren en geven hen een plaats in het gemeentelijke beleid.

Dat ziet er goed uit! Maar ik begrijp nog niet zo goed wat we daar nu echt mee gaan doen? Wat gaan kinderen en jongeren zien veranderen in de gemeente? 

De verschillende gemeentediensten hebben samen een actieplan uitgewerkt om de komende jaren te werken aan een kind- en jeugdvriendelijker beleid.  In dat actieplan formuleren we negen doelstellingen en de nodige acties om die te realiseren:

Doelstelling 1: Alle gemeentediensten werken mee aan een kind- en jeugdvriendelijk beleid
Alle gemeentediensten worden gestimuleerd en geïnspireerd om bij elke beslissing rekening te houden met de belangen van kinderen en jongeren, om hen te betrekken bij het beleid en om de kinderrechten in de praktijk om te zetten. De acties worden uitgevoerd door de verschillende diensten. Minstens tweemaal per jaar komen we samen om het actieplan op te volgen en te evalueren.  

Doelstelling 2: We betrekken kinderen en jongeren structureel bij het beleid
We willen blijven luisteren naar kinderen en jongeren in de gemeente.  We willen hen leren kennen, en ervoor zorgen dat ook zij hun weg vinden naar het gemeentehuis. We willen dat doen op een laagdrempelige manier en extra inzetten op wie we moeilijker bereiken. We willen de jeugdraad versterken in zijn rol als adviesorgaan en ook andere kinderen en jongeren op een structurele manier betrekken bij het beleid.

Doelstelling 3: We communiceren met kinderen en jongeren via de gepaste kanalen en op maat van de doelgroep
We willen inzetten op de communicatiekanalen die kinderen en jongeren gebruiken zodat we hen vlot kunnen bereiken. We maken een communicatieplan voor kinderen en jongeren en ontwikkelen een digitale ruimte waar we hen kunnen informeren en bevragen op een laagdrempelige manier.    

Doelstelling 4: We hebben inzicht in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren en we zetten in op veilig mediagebruik
We willen op de hoogte blijven van het digitaal mediagebruik bij kinderen en jongeren en we willen inzetten op mediawijsheid bij kinderen, jongeren en hun ouders.

Doelstelling 5: We informeren Kinderen, jongeren en hun netwerk over het aanbod op vlak van (mentaal) welzijn
We willen de welzijnspartners waar kinderen en jongeren uit Wortegem-Petegem terecht kunnen leren kennen en onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. We willen kinderen en jongeren informeren over waar zij terecht kunnen en hen de weg wijzen naar de juiste hulp.

Doelstelling 6: We verhogen de veiligheid en comfort van de schoolroutes
We blijven inzetten op veilige schoolroutes en motiveren kinderen en hun ouders om met de fiets, te voet of al carpoolend naar school te komen. Samen met de basisscholen zetten we in op verkeerslessen, werken we de schoolroutekaart verder uit en zetten we in op de gevaarlijk oversteekplaatsen rond de scholen.

Doelstelling 7: We verhogen de veiligheid en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer
We zetten in op veilige en toegankelijke bushaltes en informeren kinderen en jongeren over het gebruik van het openbaar vervoer. Gezien het beperkt aantal bussen ’s avonds en in het weekend, starten we met taxicheques waarmee jongeren korting krijgen op een taxirit in de regio. 

Doelstelling 8: We werken aan veilige routes voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd
We breiden de digitale schoolroutekaart uit zodat ook de routes naar hobby’s en speelterreinen mee opgenomen worden. We verbeteren de trage wegverbindingen en onderzoeken de mogelijkheden om de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker te verbeteren op de drukke verbindingswegen. 

Doelstelling 9: We creëren samen met tieners en jongeren plaatsen in de openbare ruimte waar ze graag vertoeven
We richten ruimte die niet gebruikt wordt tijdelijk in als ruimte voor tieners en jongeren. In de zomermaanden huren we een mobiel skatepark dat verplaatst wordt in de verschillende deelgemeenten, en we onderzoeken de mogelijkheden voor een legale graffitimuur. We reserveren de kerk van Wortegem één dag in de week voor jongeren die iets willen organiseren en creëren uitdagende speelruimte voor tieners.     
 

Dat zijn heel wat acties waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Door samen te werken met alle diensten, helpt iedereen mee aan een kindvriendelijke gemeente. Benieuwd naar onze volledige strategie? Neem een kijkje op de website voor de resultaten van ons onderzoek en het volledige actieplan. Heb je nog vragen, suggesties, ideeën of opmerkingen? Kom eens langs op de jeugddienst, of geef een seintje via jeugddienst@wortegem-petegem.be of 056 68 81 14. 

 

Bekijk hier de resultaten:

1. Staat van kindvriendelijkheid 2020

2. Belevingsonderzoek 2021

3. Strategie kindvriendelijke gemeente