Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Beleid beeldmateriaal – versie 1.00 (08-06-2021)

Als lokaal bestuur maken we op verschillende activiteiten en gelegenheden foto’s en video-opnames. Die worden meestal gebruikt om een leuk sfeerbeeld te schetsen of promotie te maken voor soortgelijke activiteiten, onder andere in ons gemeenteblad, in onze nieuwsbrieven, op onze website en op onze sociale mediakanalen. We zijn echter niet vrij om naar eigen goeddunken beeldmateriaal te maken en verspreiden. Alle foto’s en video’s die mensen herkenbaar in beeld brengen, bevatten immers persoonsgegevens en zijn onderworpen aan de privacywetgeving en het recht op afbeelding. Ook het portretrecht moet in acht worden genomen. Om op een correcte manier beeldmateriaal te maken en te gebruiken, werkten we dit kader uit. 

Communicatie voorop

We verbinden ons ertoe altijd transparant te communiceren over het beeldmateriaal dat we maken en publiceren. Dit doen we door u bij elke activiteit op voorhand of ter plaatse duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt. Ook in onze privacyverklaring is er een hoofdstuk gewijd aan beeldmateriaal. Zo weet u steeds welke doelen er worden nagestreefd, waar het beeldmateriaal wordt gepubliceerd en welke rechten u heeft ten aanzien van het beeldmateriaal.

Algemeen kader

Wij streven ernaar geen beeldmateriaal te maken of te publiceren zonder uw toestemming. Wij trachten zoveel mogelijk uw expliciete toestemming te vragen, bij voorkeur op voorhand en schriftelijk of digitaal. Is dat niet mogelijk, dan vragen uw mondelinge toestemming. In andere gevallen mogen wij uitgaan van uw impliciete toestemming, bijvoorbeeld als u poseert of wanneer u deel uitmaakt van een sfeerbeeld.    

Onze fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden, waarbij de activiteit of de menigte het onderwerp uitmaakt van de beelden, en niet de afgebeelde personen. Hiervoor kunnen wij uitgaan van uw impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie. 

Soms zal onze fotograaf ook gericht beeldmateriaal maken. Onder gericht beeldmateriaal verstaan wij beeldmateriaal waarin u het hoofdonderwerp bent, waarbij u poseert of waarbij één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zullen wij altijd uw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doen wij dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal onze fotograaf u aanspreken. U kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.

Rechten

Voor al het beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent, hebt u het recht op informatie en inzage, het recht op toegang, het recht op verbetering en aanvulling, het recht op bezwaar en het recht om vergeten te worden. U kunt uw toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal steeds intrekken en u mag ons ook altijd vragen om dit beeldmateriaal te verwijderen. In de mate van het mogelijke zullen wij aan uw vraag tegemoetkomen. 

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, verwijzen wij naar onze privacyverklaring.