Welkom

Welkom op de website van de gemeente Wortegem-Petegem.

Volg ons ook op Facebook.

Nieuws

Openingsuren en sluitingsdagen
Digitale nieuwsbrief
Verknal uw feest niet
Gebruik vuurwerk veilig
Verwijderen van bloemen op de verschillende begraafplaatsen
Online reservatiesysteem
Informatieveiligheid
Bedeling gemeentelijk informatieblad
Identificatie en registratie van katten verplicht
Voordelig BENOveren met de burenpremie
Elia in dialoog met onze inwoners
Werken aan hoogspanningslijn
Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's
Vragen over uw wettelijke pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!
Vacature brand-preventionist
Een job bij de hulpdiensten als vrijwilliger?
Raadpleeg uw persoonlijk dossier in het rijksregister en download attesten
Pincode eID kwijt? Geen probleem!
Tentoonstelling 'Oude liefde. Zorgen voor erfgoed'
13 juni tot 23 december 2017
Hoe warm is jouw huis?
Betaal minder voor groene stroom
Tot 10.000 euro steun voor jouw idee voor je buurt
Streekmotor23
Meeroken, weet jij er het fijne van?
De e-sigaret, een vloek of een zegen?
Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwbedrijven
Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek
Subsidies voor het buiten gebruik stellen van een ondergrondse stookolietank
Hakhoutbeheer
Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'
85+ers in de kijker
Dienstverlening van het OCMW
Zoveel meer dan alleen het toekennen van financiële hulp
Startersopleidingen Horeca Vlaanderen
Verkeershinder Waregemseweg
Jaagpad onderbroken door herstellingswerken aan oevers
Verkaveling Ridobel Lindestraat en St. Martinusstraat
Collectorwerken Aquafin Ooike
Planning van de werken - update 31 augustus 2017
Verkeersinfo - wegeniswerken
Blijf altijd op de hoogte van mogelijke hinder via Geopunt
Algemene invoering van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018
Vlaamse Woonlening
Aanbieding voor de individuele sportbeoefenaar in Wortegem-Petegem
Maandelijkse logiesconsults bij Toerisme Oost-Vlaanderen