Welkom

Welkom op de website van de gemeente Wortegem-Petegem.

Volg ons ook op Facebook.

Nieuws

Openingsuren en sluitingsdagen
Digitale nieuwsbrief
Politiebesluit van de provinciegouverneur: Verbod gebruik leidingwater
Registratie prepaid simkaart
Vogelgriep: bijkomende besmettingen in Wangenies
Startbaanovereenkomst bij de FOD Financiën
Melding? Gebruik onze app
Informatieveiligheid
Warme dagen op komst
Bedeling gemeentelijk informatieblad
Nieuwe personeelsleden gemeente
Toekomst van onze parochiekerken in Wortegem-Petegem
Buurten op den buiten
Roadshow 'brandpreventie bij u thuis'!
Aanstelling zonecommandant voor Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Pincode eID kwijt? Geen probleem!
Strengere regels pasfoto's identiteitskaarten
Tentoonstelling 'Oude liefde. Zorgen voor erfgoed'
13 juni tot 23 december 2017
Vlaanderen feest!
Gevonden voorwerpen
De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen beantwoorden!
Jeugdraad zoekt nieuwe leden
Techniekacademie
Gezocht: animatoren
SWAP zomervakantie 2017
Inclusie op het speelplein
Speelkriebels zomervakantie 2017
Wereldgezinnen gezocht voor een interculturele uitdaging!
Planning zomervakantie 2017 jeugd en sport
Gemeentelijke subsidie voor bewoonde zwaluwneesten
Maaibeleid bermen
Dit jaar geen inzamelactie voor taxussnoeisel
Openbaar onderzoek Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)
Ontwerpkaart ingetrokken
Meldingsplicht zonnepanelen
Brochure integraal waterbeleid Leiebekken
Tuinieren zonder pesticiden
Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'
Startersopleidingen Horeca Vlaanderen
Wegenis- en rioleringswerken in de Oudenaardseweg
Update 7 juni 2017
Collectorwerken Aquafin Ooike
Planning van de werken - update 29 mei 2017
Verkeersinfo - wegeniswerken
Blijf altijd op de hoogte van mogelijke hinder via Geopunt
Sluitingsdag PWA
Het leven zoals het is ... het politiereglement
Buurtinformatienetwerken (BIN)
Openbaar onderzoek Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)
Ontwerpkaart ingetrokken
Vlaamse Woonlening
Sportkampen in de zomervakantie 2017
Fotowedstrijd Wortegem-Petegem 2017
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Ooikekoers gaat niet door
Meefietsen met de Sneukelfiets?
Kalender wielerwedstrijden 2017