Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratie voor houders van schapen, geiten, herten, rundvee, varkens of pluimvee

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R (Sanitel), staat ten dienste van veehouders en particulieren. Elke houder van schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) dient zich te laten registreren in Sanitel. Sanitel is het identificatie- en registratiesysteem (I&R) dat door DGZ bijgehouden wordt. De dienst houdt alle gegevens bij over de dieren, zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren. Hierdoor is een snel en efficiënt ingrijpen mogelijk.

De veehouders en particulieren kunnen bij DGZ terecht voor oa. volgende diensten:

  • het bekomen van algemene informatie i.v.m. identificatie & registratie (oormerken)
  • het registreren van meldingen en wijzigingen

DGZ is bereikbaar via volgende kanalen:

  • via de website
  • via email
  • via de post: Dierengezondheidszorg Vlaanderen, dienst I&R, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen
  • T 070 22 00 23
  • F 070 22 01 22

Dierenwelzijn: teveel aan katten

Het "Meerjarenplan Katten" (Koninklijk Besluit van 3 augustus 2012): sterilisatieplicht voor particulieren.
In het kader van het meerjarenplan dienen alle katten die door dierenasielen ter adoptie worden aangeboden of door kwekers worden verkocht, gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd te worden. Vanaf 1 september 2014  geldt deze sterilisatieplicht (en dus ook de identificatie en registratie) voor iedereen die een kat verkoopt/gratis weggeeft. Dus ook voor de particulier!

Waarom moeten alle huiskatten geïdentificeerd en geregistreerd worden?
Deze wetgeving zal op termijn leiden tot een vermindering van het aantal zwerfkatten en van het aantal katten dat in dierenasielen belandt. Dankzij de identificatie en registratie kunnen verloren gelopen katten ook sneller worden terugbezorgd aan hun eigenaar. Wanneer het dier niet geïdentificeerd is en wanneer men de eigenaar niet kan achterhalen, zal het beschouwd worden als zwerfdier en zou het na de reglementaire termijn van twee weken kunnen geëthanaseerd worden.
Enkele harde cijfers: in 2010 vingen de asielen 33.138 katten op, waarvan er 699 teruggegeven konden worden aan de eigenaar, voor 17.371 katten werd er een nieuw gezin gevonden. 10.536 katten werden geëthanaseerd.

Hoe zal de identificatie, de registratie en de sterilisatie van de katten worden gecontroleerd?
Gezelschapsdieren kunnen op een betrouwbare manier worden geïdentificeerd aan de hand van een elektronische chip. De chip, zo groot als een rijstkorrel, wordt ingeplant in de linkerkant van de hals. Dankzij deze chip kan het dier worden geregistreerd in een bestand waarin de gegevens van zijn eigenaar zijn vermeld. Wanneer een geïdentificeerde kat gesteriliseerd is, is het absoluut noodzakelijk om dit te vermelden in de bestanden. Door gebruik te maken van een chiplezer en door het raadplegen van de bestanden zullen de dierenartsen, de inspectiedienst Dierenwelzijn en de asielen dus kunnen nagaan of de katten wel degelijk geïdentificeerd en gesteriliseerd zijn.

Vanaf welke leeftijd mag men een kat steriliseren?
Momenteel zijn sterilisatie en castratie operaties die worden uitgevoerd vanaf het ogenblik dat de katten ongeveer 6 maanden oud zijn.

Klopt het dat het voor de gezondheid van een kattin nodig is dat ze minstens één keer jongen krijgt?
Er wordt beweerd dat minstens één nest de gezondheid van de moeder ten goede komt. Er bestaat echter geen enkele wetenschappelijke basis voor die redenering die de toename van de kattenpopulatie enkel maar in de hand werkt. Er zijn nog steeds veel mensen die moeilijk de beslissing kunnen nemen om hun kattin te laten steriliseren. Als men niet wil kweken is dat nochtans de beste oplossing om te voorkomen dat men opgezadeld wordt met een aantal kittens waar men geen weg mee weet. Er zijn te veel kittens die achtergelaten worden in asielen. Wie zijn kat laat steriliseren neemt zijn verantwoordelijkheid en denkt aan de gezonheid van zijn kat. Een gecasteerd mannetje zal minder vaak vechten en een gesteriliseerde kattin loopt minder risico op borsttumoren of baarmoederinfecties.

Hebt u nog vragen in dit verband?
Wil u meer weten over het meerjarenplan katten, surf dan naar www.kattenplan.be of stuur een mail naar de dienst Dierenwelzijn.

Denk jij er aan om een kat als huisdier te houden?
Ga dan zeker eens langs bij een asiel in uw buurt. Een asielkat is niet alleen goed verzorgd en sociaal, maar ook al gechipt en gestereliseerd.
Voor meer informatie in dit verband: www.kiesvoorhetasiel.be en vindt de dat die bij je past.

Identificatie van paarden en ezels

Sedert 1 juli 2007 zijn eigenaars van paarden en ezels verplicht tot een algemene identificatie van hun dier (KB 15 juni 2005). Deze identificatie bestaat uit een paspoort, een chip en een incodering in een centrale databank.

Wat te doen als eigenaar?

  • Voor paarden en ezels met een stamboek: neem contact op met de verantwoordelijken van dit stamboek. Zij zullen een Europees Paarden Paspoort (EPP) uitschrijven.
  • Voor de paarden en ezels zonder stamboek: als eigenaar vraag je aan de verantwoordelijke van het stamboek waar je paard of ezel het best op gelijkt een EPP uit te schrijven.

Uiteraard brengt de identificatie kosten mee die verschillen naargelang het stamboek.
Meer info:
Paarden: www.idpaarden.be of www.vlacopaard.be
Ezels:      www.bevvzw.be