Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Individuele zuivering van afvalwater

IBA: wanneer verplicht?

In grote gebieden van Vlaanderen ligt riolering of is de aanleg van een riolering gepland voor collectieve zuivering van het afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het is echter niet altijd financieel en praktisch haalbaar om alle woningen aan te sluiten op het rioleringsstelsel, zeker in landelijk gebied. Daarom dient het afvalwater in sommige gevallen individueel gezuiverd te worden, met behulp van een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater).

De zoneringsplannen voor Wortegem-Petegem tonen duidelijk voor welke bouwpercelen de zuivering van het huishoudelijk afvalwater dient te gebeuren met behulp van een IBA. Je kan het zoneringsplan raadplegen bij de gemeentelijke milieudienst (056 68 81 14) of op http://geoloket.vmm.be/zonering/. Je kan ook informeren bij de medewerkers van FARYS via het nummer 078 35 35 99 of op de website van FARYS.

De gemeente en FARYS slaan de handen in elkaar

Collectieve aanpak van IBA's

Om inwoners die door de ligging van hun woning een beroep moeten doen op individuele zuivering dezelfde kansen te bieden als wie kan rekenen op collectieve zuivering, heeft de gemeente beslist om de IBA's op een collectieve basis aan te pakken in samenwerking met FARYS. Dit betekent dat, indien je dit wenst, FARYS zal instaan voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van jouw IBA. Net als bij een rioolaansluiting wordt hiervoor een éénmalige aansluitingsvergoeding van € 1.250 (incl. 6% BTW) en een jaarlijkse saneringsbijdrage aangerekend.

Heb je nog vragen?

Consulteer de folders:

Neem contact op met de medewerkers van de klantendiensten van FARYS op het nummer 078 35 35 99. Je kan ook surfen naar hun website.