Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Onderzoek putwater

Wie grondwater (putwater) gebruikt als drinkwater, moet dat water regelmatig laten controleren. Putwater is namelijk veel kwetsbaarder voor verontreiniging dan leidingwater. Zelfs als het water lekker smaakt, en helder, kleur- en geurloos is, dan nog kan het zijn dat het niet drinkbaar is. 

Putwater kan vervuild zijn door scheikundige stoffen of door micro-organismen zoals bacteriën. Dit kan zorgen voor gezondheidseffecten, op korte (bv. maag-darmontstekingen) of op lange termijn. De oorzaak van de vervuiling kan zowel natuurlijk zijn (bv. ijzer, fluor) als veroorzaakt worden door vervuiling van bijvoorbeeld landbouw (bv. nitraten) of (historische) industrie in de omgeving (bv. zware metalen). Ook de constructie van de put en/of het materiaal van de gebruikte leidingen of pompen kan aanleiding geven tot gezondheidskundig relevante problemen (bv. potentieel ziekmakende bacteriën, lood).

Aansluiten op leidingwater is dus steeds het beste alternatief: het voldoet aan strenge wettelijke kwaliteits- en gezondheidseisen.

Wil je toch putwater gebruiken als drinkwater, laat het dan regelmatig controleren.

Inwoners van de gemeente Wortegem-Petgem kunnen hun putwater gratis laten analyseren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of uw drinkwatermaatschappij FARYS.

De procedure voor het testen van uw putwater verloopt als volgt:

  • Je bezorgt het aanvraagformulier (hieronder in bijlage) volledig ingevuld  aan de milieudienst van het gemeentebestuur
  • Je wordt verwittigd wanneer de staalname kan plaatsvinden
  • Na analyse van het waterstaal bezorgt het laboratorium van FARYS of de VMM het verslag aan jouw gemeentebestuur, die jou vervolgens zal informeren.

Je moet rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer één maand, vooraleer het resultaat gekend is.
Voor particulieren is de analyse in principe gratis, tenzij je reeds eerder (binnen een termijn van drie jaar) een gelijkaardige analyse aanvroeg.

Meer informatie vind je op de website van VMM.

en op de website van FARYS:
https://www.farys.be/analyse-eigen-water

Aanvraag onderzoek putwater VMM
Aanvraag onderzoek putwater FARYS