Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Starters- en buurtwinkelpremie

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil startende ondernemingen ondersteunen (zowel als natuurlijk persoon (zgn. eenmanszaak) als onder de vorm van vennootschap). Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt de starterspremie uitbetaald aan elke onderneming die zijn enige of eerste vestigingszetel zoals vermeld in de KBO op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem vestigt, dit vanaf 01/01/2021. Lees hier het reglement (publicatie 5 januari 2023).

Download hier het aanvraagformulier.

Subsidiedatabank voor ondernemingen

In de subsidiedatabank kan je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. Je vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies.

Samen met collega-landbouwers het Oost-Vlaamse landschap beheren?

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt initiatieven!

In landbouwgebied vind je heel wat waardevolle landschapselementen. Om deze te behouden, is de inzet van onder meer landbouwers essentieel.

Bouw je graag mee aan het landschap? Zie je de voordelen van samenwerking met andere landbouwers?
Twee keer ja? De Provincie steunt graag je initiatief via de subsidie voor landschapsbeheer.

Voorbeelden van initiatieven waarbij samenwerking waardevol is:

  • een snoeicursus organiseren
  • goed beheer van het landschap (heggen, akkerranden, oevers, knotbomen, …) demonstreren
  • gemeenschappelijke machines voor landschapsonderhoud (hagenscheerder, specifieke maaiers, …) gebruiken
  • hout uit landschapsbeheer verzamelen
  • een landschapsfonds oprichten of beheren

De subsidie bedraagt maximum € 7.500 per initiatief en is bedoeld voor verenigingen van landbouwers. 

Het volledige subsidiereglement en een aanvraagformulier vind je hier terug.
Geen toegang tot internet? Neem telefonisch contact op via het nummer 09 267 86 79 en dan sturen we je de documenten toe.

Kan je nog wat hulp gebruiken bij het uitwerken van je idee? Neem dan zeker contact op!
 

Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

TERSANA vzw – bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector.

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit  uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Helpen
Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er dus om haar klanten organisatorisch te ondersteunen, door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen. 

Financiële steun 
Naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming.  Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.

Daarnaast, zal Tersana de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen.

Tersana richt zich tot twee doelgroepen. De professionele, m.n. de garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar, na een oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn. 

De tweede doelgroep zijn de eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dus over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf.  Deze eigenaars dienen voor 31 december 2023 sowieso een oriënterend Bodemonderzoek  laten uitvoeren maar deze datum valt na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana die is vastgelegd op 31 maart 2022. U kan dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat u, ingeval er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep kan doen op Tersana.

Indien u verwacht in aanmerking te komen voor het fonds, raden wij u ten sterkste aan om u te informeren bij Tersana.

Tersana neemt al uw bodemsaneringszorgen over. Zo hoeft u zich niet bezig te houden met de complexe materie en kan u zich volledig focussen op uw zaak. Daarnaast kan u dankzij de steun van de Vlaamse overheid ook nog eens genieten van de financiële tussenkomst die de kosten van uw bodemonderzoek en -sanering drukken. Daarenboven streven we steeds  het beste na voor onze klanten.
Meer informatie vindt u op de website: http://www.tersana.be/