Overslaan en naar de inhoud gaan

Een goede en snelle dienstverlening is voor het gemeentebestuur van groot belang. Daarom kunt u via dit elektronische loket, een aantal administratieve documenten en formulieren aanvragen, ook buiten de openingsuren van het gemeentehuis. Vele formulieren kunt u onmiddellijk online invullen, andere formulieren zijn pdf-documenten die u uitprint en opstuurt of meebrengt naar het loket. Bovendien kunt u uw dossier gemakkelijk zelf opvolgen, door middel van het refertenummer dat iedere aanvraag krijgt.

Het e-loket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk!

Voor wat kan u in ons e-loket terecht:

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

De gegevens die je verstrekt aan de gemeente, gebruikt de gemeente Wortegem-Petegem voor de verwerking van je aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, of mail je naar gemeente@wortegem-petegem.be. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be.