Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Energiehuis

Het Energiehuis is een initiatief van de Vlaamse overheid, dat je wegwijs maakt in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken.

Als Vlaams Energiehuis neemt SOLVA volgende taken op:

  1. Verstrekken van de Vlaamse energielening
  2. Organiseren van (woon-) en energieloketten in elke deelnemende gemeente
  3. Uitvoeren van energiescans gericht op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen (opvolgscan type 2). 

SOLVA werkt hiervoor samen met verschillende partners en de deelnemende gemeenten.

Bij het Energiehuis kan je terecht met al je vragen in verband met energiebesparing, renovatie- of aanpassingswerken. Van premies, energie- en renovatieleningen die je kan krijgen voor het energiezuiniger maken van je woning tot informatie over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie.

Het Energiehuis geeft ondersteuning en begeleiding waar nodig. Bij zeer specifieke vragen kunnen we doorverwijzen zodat we jouw vragen zo nauwkeurig mogelijk kunnen beantwoorden. Dit kan allemaal online, telefonisch of via een persoonlijk gesprek.

Energiesparen.be

Heb je vragen over energie besparende maatregelen, wens je informatie over energiezuinig bouwen en verbouwen, welke premies worden er uitgereikt voor energiebesparende werken, informatie over groene energie en WWK's, energieprestatiecertificaten, informatie over het Vlaamse energiebeleid, 125 publicaties in verband met energie, ...

Kortom: zit je met vragen over energie in en rond uw woning, consulteer de website www.energiesparen.be

Vlaanderen is energie

De energiemarkt

  • Prosumententarief

Voor wie en waarom?
Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten (=consumenten die zelf een deel van hun energie opwekken) met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW én een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet. De prosumenten droegen tot voor kort niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder, terwijl ze het net wel in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.

Hoeveel moet u als prosument betalen?
Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatieHoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben, weergeeft.

Om te weten hoeveel u zal moeten betalen vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied. Voorbeelden van berekeningen vindt u terug op de website van het Vreg.

Herkomst stroom vergelijken

Via de Vreg module kan u:
a. de energiebronnen van de aangeboden elektriciteit per contract bekijken (hernieuwbaar, WKK, fossiel, kernenergie)
Een leverancier biedt soms meer dan één elektriciteitscontract aan. Bekijk de herkomst van elk contract van één welbepaalde leverancier.
b. een vergelijking maken tussen verschillende leveranciers over de oorsprong van de geleverde stroom:
* land van herkomst
* detail van de energiebronnen

Selecteer de leveranciers waarvan u de stroomherkomst wil vergelijken (maximaal 3 tegelijk).
Zet links een vinkje voor de naam van de leveranciers en klik op "Vergelijk geselecteerde leveranciers". Zowel gezinnen als bedrijven kunnen deze herkomstvergelijker gebruiken.

De V-test = prijzen vergelijken

Bent u op zoek naar de goedkoopste leverancier voor elektriciteit en aardgas? Iedereen die energie verbruikt in z’n woning kan zowel voor elektriciteit als voor aardgas de beste leverancier zoeken. Het maakt niet uit of u in een (huur)woning of appartement woont. Het resultaat van de V-test® is inclusief btw.
Doe jaarlijks de V-test en controleer of u nog steeds energie verbruikt aan de beste tarieven!

Nog meer info, nieuwigheden en veelgestelde vragen vindt u terug op de website: www.vreg.be

VREG