Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over vaccinaties en certificaten

Beleids- en beheerscyclus

Meerjarenplan

Lees hier het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW, vastgesteld bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit en goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19/12/2019 (publicatiedatum 23/12/2019).

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW, goedgekeurd bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit van 25 juni 2020 (publicatiedatum 2 juli 2020).

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 20202025 2bis, goedgekeurd bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit van 22 december 2020 (publicatiedatum 30 december 2020).

Jaarrekening

Lees hier de jaarrekening 2019 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28/05/2020 (publicatiedatum 05/06/2020).

Lees hier de jaarrekening 2019 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 28/05/2020 (publicatiedatum 05/06/2020).

Lees hier de jaarrekening 2020 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 24/06/2020 

Lees hier de jaarrekening 2020 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 24/06/2020 

Arbeidsreglement

Lees hier het arbeidsreglement lokaal bestuur Wortegem-Petegem (publicatie 30 december 2020).

Huishoudelijk reglement

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (publicatie 4 november 2020).

Lees hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad (publicatie 4 november 2020).

Lees hier het huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (publicatie 1 februari 2019).

Lees hier het huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau (publicatie 30 september 2020).

Deontologische code

Lees hier de deontologische code voor mandatarissen (publicatie 8 februari 2019).

Lees hier de deontologische code voor personeelsleden van de gemeente en voor personeelsleden van het OCMW (publicatie 25 november 2019).

Lees hier de deontologische code voor de leden van het BCSD (publicatie 28 november 2019).

Rechtspositieregeling

Lees hier de rechtspositieregeling voor personeelsleden van het OCMW en de gecoördineerde versie na de gemeenteraad van 31 januari 2019 (publicatie 20 februari 2019).

Lees hier de gecoördineerde rechtspositieregeling na de gemeenteraad van 25 juni 2020 voor gemeente- en OCMW-personeel (publicatiedatum 2 juli 2020).

Organogram

Bekijk hier het organogram (publicatie 7 februari 2019).