Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Overzicht verkeersinfo en wegenwerken

Via Geopunt kan je alle wegeniswerken in en rond Wortegem-Petegem opzoeken. Klik links op 'hinder in kaart' en vul in de zoekbalk de gemeente in.

De volledige tekst van de tijdelijke verkeersreglementen naar aanleiding van werken en evenementen kan je hier terugvinden 

Waregemseweg en Kasteelstraat

Van 27 maart 2023 tot en met de zomer van 2024 laten rioolbeheerder Farys en de gemeente riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de Waregemseweg tussen de Boeregemstraat en de Pontstraat en in een deel van de Kasteelstraat. Er worden ook twee bufferbekkens aangelegd. De werken worden uitgevoerd door firma Vandenbuverie uit Waregem.

Meer informatie vind je hier.

Fase 5b van werken Waregemseweg gaat van start

Aannemer Vandenbuverie start in de week van 19 februari 2024 met de aanleg van riolering tussen de Kasteelstraat en de Nieuwstraat. Hiervoor is in de Rijborgstraat nu ook eenrichtingsverkeer ingesteld tussen de Kasteelstraat en de Pontstraat, in de richting van de Pontstraat. Dit deel van de Rijborgstraat was eerder al opgenomen in de fietszone. De maximale snelheid is er daardoor beperkt 30 km/uur.

Opgelet: de Rijborgstraat dient enkel om het plaatselijk verkeer doorgang te geven. De politie voert er regelmatig controles uit! De omleiding voor doorgaand verkeer naar Waregem is nog steeds via de Keerstraat, Heuntjesstraat en Grote Leiestraat.

Het kruispunt met de Nieuwstraat blijft nog even open. Vermoedelijk vanaf begin maart zal de aannemer daar de riolering aanleggen en zal het verkeer er niet meer kunnen passeren. De aannemer brengt de bewoners individueel op de hoogte over de toegankelijkheid van de woningen.

Hieronder een plan van de verkeersmaatregelen voor het plaatselijk verkeer tijdens fase 5b.

Plan

Update 28 maart 2024

Intussen werd de nieuwe riolering aangelegd tussen de Tjammelsstraat en de Nieuwstraat (fase 5). Na het bouwverlof, dit is vanaf 8 april, start de aannemer met de aanleg van greppels en borduren in deze zone. Het is de bedoeling om hier eind april de onderlaag asfalt te kunnen aanbrengen.

Daarna zal nog riolering aangelegd worden tussen de Nieuwstraat en de Pontstraat en in de Kasteelstraat.

Opgelet: de Rijborgstraat dient enkel om het plaatselijk verkeer doorgang te geven. De politie voert er regelmatig controles uit! De omleiding voor doorgaand verkeer naar Waregem is nog steeds via de Keerstraat, Heuntjesstraat en Grote Leiestraat.

Het kruispunt met de Nieuwstraat blijft nog even open. Vermoedelijk vanaf begin maart zal de aannemer daar de riolering aanleggen en zal het verkeer er niet meer kunnen passeren. De aannemer brengt de bewoners individueel op de hoogte over de toegankelijkheid van de woningen.

Karmstraat en Kalverstraat deel 2

Van maandag 2 oktober 2023 tot en met de zomer 2024 laten rioolbeheerder Farys en de gemeente riolerings- en wegenwerken uitvoeren langs een deel van de Kalverstraat en de Karmstraat in Ooike. 

Meer informatie vind je hier

Update 28 maart 2024

De hoofriolering werd aangelegd tussen het Ooikeplein en de Stampkotbeek. Na het bouwverlof zal nog de persleiding aangelegd worden en wordt gestart met de bovenbouw van de weg: de plaatsing van greppels en borduren. Er zal later ook nog een bufferbekken aangelegd worden en ter hoogte van de Stampkotbeek moet ook nog nieuwe riolering aangelegd worden. De werken verlopen volgens schema.

Oudenaardseweg deel 2

Van maandag 20 november 2023 tot en met de zomer 2024 worden er verbeteringswerken gepland in de Oudenaardseweg van het kruispunt met de Kruishoutemseweg tot de Fabriekstraat. De werken worden in vier fasen uitgevoerd:

 • Fase 1: rioleringswerken van de Kruishoutemseweg tot de H. Plancquaertstraat
 • Fase 2: verbeteringswerken en aanleg fietspad van de Kruishoutemseweg tot de Vondelstraat
 • Fase 3: verbeteringswerken en aanleg fietspad van de Vondelstraat tot de Pareelstraat
 • Fase 4: verbeteringswerken en aanleg fietspad van de Pareelstraat tot de Fabriekstraat

Meer informatie vind je hier

​​​​​​​Update 28 maart 2024

Wegens het bouwverlof is er in de eerste week van de Paasvakantie geen activiteit op de werf. Intussen werd wel al de onderlaag asfalt aangebracht in de eerste zone, tussen de Kruishoutemseweg en de Hector Plancquaertstraat. Na het bouwverlof gaat de aannemer verder met de voorbereidende werken voor de zone van fase 2: van de Hector Plancquaertstraat tot de Vondelstraat. Het is de bedoeling om deze fase af te werken tegen eind april/begin mei. Tijdens fase 2 blijven de huidige verkeersmaatregelen van kracht, er is nog geen doorgaand verkeer mogelijk op de Oudenaardseweg.

Ideeën voor de nieuwe weg naar Kruishoutem

Kaart Kruishoutemseweg

De N494 tussen Wortegem en Kruishoutem is verouderd. De gemeente Wortegem-Petegem wil hier samen met Kruisem en het Agentschap Wegen en Verkeer iets aan doen. Een upgrade naar de noden van vandaag, zeg maar. Maar dit doen we niet alleen. We klopten aan bij onze inwoners om te horen hoe zij over de huidige weg denken en wat hun ideeën zijn om hem te verbeteren.

Over welk stuk van de weg gaat het precies?

Het stuk tussen het recent vernieuwde kruispunt met de Vrouweneikstraat in Wortegem en de rotonde waar de N494 uitkomt op de N459 Oudenaardsesteenweg in Kruishoutem. Samen goed voor zo’n 5,9 kilometer.

Wat vinden onze inwoners?

Dat kwamen we te weten via een onlinebevraging. Tussen 25 oktober en 8 december 2023 gaven 259 mensen hun mening. Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten:

 • Mensen verplaatsen zich op de N494 het vaakst met de auto. Fietsen of wandelen gebeurt er veel minder. Bijna niemand passeert er met het openbaar vervoer. 
 • De weg wordt vooral gebruikt om te gaan werken, maar natuurlijk ook om inkopen te doen en voor vrijetijdsactiviteiten. Zelf naar school gaan of de kinderen naar school brengen, het gebeurt wel, maar niet vaak.
 • Geen enkel deel van de weg is veilig voor fietsers. Vooral het deel rond Nokere is bijzonder onveilig. Maar ook de delen tussen Nokere en de zones 50 in Kruishoutem en Wortegem zijn problematisch. Zelfs de bebouwde kom wordt als onveilig ervaren.
 • Wat fietsen zo onveilig maakt is in de eerste plaats het ontbreken van fietspaden. Ook de smalle rijweg en de bochten vormen een obstakel. Over de toegelaten snelheid van autoverkeer zijn de meningen verdeeld: volgens sommigen is het gevaarlijk voor fietsers, volgens anderen niet.
 • Als fietsen op de N494 veiliger zou zijn, zou de overgrote meerderheid van de inwoners er vaker de fiets gebruiken.
 • Voor autoverkeer is de weg minder onveilig dan voor fietsverkeer. Net zoals voor fietsers is voor autobestuurders het deel rond Nokere het gevaarlijkst, gevolgd door de delen tussen Nokere en de zones 50 in Kruishoutem en Wortegem. Die zones zelf worden als onveilig ervaren door ongeveer een derde van de inwoners. 
 • Wat het meest onveilig is voor autoverkeer zijn de fietsers op de rijweg. Maar ook de smalle rijweg, de bochten en de bomen vlak naast de rijweg vormen een probleem voor wie met de auto rijdt. De toegelaten snelheid volgens de inwoners een minder groot probleem.
 • Over de bomen langs de weg zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden het belangrijk om ze te behouden, terwijl anderen dit niet of minder belangrijk vinden. Beide groepen zijn ongeveer even groot.

De Meedenkers

Een veertigtal mensen stelde zich via de onlinebevraging ook kandidaat als meedenker. Samen met ons dachten ze tijdens twee sessies mee na over de knelpunten en uitdagingen van de weg. Ook dachten we samen na over hoe de weg het best heringericht kan worden. Geen eenvoudige opdracht, zo bleek, maar wel een heel boeiende.