Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Toegankelijkheidsverklaring Wortegem-Petegem

Het lokaal bestuur Wortegem-Petegem streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.wortegem-petegem.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

1.1.1 Niet-tekstuele content
We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

1.4.3 Contrast
Sommige links bieden te weinig contrast met de achtergrond. Wanneer de links echter geselecteerd worden, veranderen ze van kleur en zijn ze wel duidelijk zichtbaar.

1.4.4 Tekst schalen
De tekst op onze website kan niet worden geschaald. Je kan echter met de toetsencombinatie 'Ctrl +' en 'Ctrl -' de inhoud vergroten of verkleinen.

2.1.1 Toetsenbord
Het menu 'openingsuren' op de homepagina is niet met het toetsenbord te bedienen (het klapt enkel open bij een muisklik). De linken die in het menu zitten, kan je wel bereiken via het toetsenbord. De openingsuren zijn ook te raadplegen via het menu 'inwoner'.

2.4.1 Blokken overslaan
Het is nog niet mogelijk om blokken die op elke webpagina voorkomen, over te slaan.

2.4.4 Linkdoel (in context)
Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

3.3.2 Labels of instructies
Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
De pdf-bestanden zijn nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 september 2020, na een zelfbeoordeling.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het contactformulier of per e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord op jouw kennisgevingen of verzoeken?
Dan kan je een klacht indienen. Meer info op https://www.wortegem-petegem.be/klachten.