Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden
zwaluwnest

Bewoonde zwaluwnesten

Het aanvraagformulier kan je via deze link downloaden.

Art.1. Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem verleent een toelage voor het in standhouden van bewoonde nesten voor huis- en boerenzwaluwen.

Art.2. De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem. De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin zich de zwaluwkolonie bevindt.

Art.3. Voor het in stand houden van een kolonie van minder dan 3 bewoonde zwaluwnesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van € 15 / jaar.
Bestaat de kolonie uit 3 tot en met 5 bewoonde zwaluwnesten (middelgrote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van € 25 / jaar. Voor een kolonie vanaf 6 bewoonde zwaluwnesten (grote kolonie) wordt een subsidie verleend van € 40 / jaar.

De grootte van de kolonie wordt bepaald door de telling van het totale aantal bewoonde zwaluwnesten in of op alle gebouwen waarvan de aanvrager gebruiker is.
De maximum subsidie bedraagt per aanvrager € 40 / jaar. Er wordt enkel subsidie uitbetaald voor bewoonde nesten van huiszwaluwen of boerenzwaluwen.

Art.4. Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend, op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier, bij het College van Burgemeester en Schepenen, van en te 9790 Wortegem-Petegem.

Art.5. De aanvragen moeten worden ingediend in de periode tussen 15 mei en 15 juli.

Art.6. Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in dat de kolonie ter plaatse wordt gecontroleerd.

Art.7. Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er ook mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van huis- en boerenzwaluwen strikt na te leven:

  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten. 
  • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden. 
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.

Art. 8. Op de begroting wordt jaarlijks een budget voor deze subsidie voorzien.

Art. 9. Het subsidiereglement zal bekendgemaakt worden via de website en het gemeentelijk infoblad en gaat in vanaf datum van het besluit.

Art. 10. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeentelijk financieel beheerder.