Overslaan en naar de inhoud gaan

Mulchmaaier (of combimaaier) en/of een hakselaar

De aanvraagformulieren kan je hier downloaden:

Art.1. In het kader van het afvalpreventiebeleid wordt met ingang van 1 januari 2012 een subsidie verleend bij de aankoop van een mulchmaaier (of combimaaier) en/of een hakselaar.

Art.2. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulchmaaier (of combimaaier) voldoen aan de volgende technische vereisten:

  • CE-markering (veiligheid)
  • De maaier kan standaard zowel mulchmaaien als gras maaien met opvang in een opvangbox (combimaaier) of de maaier kan enkel mulchmaaien
  • Aankoop vanaf 1 januari 2012 (via factuur- of bestelbon datum)
  • Maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geluid)

Maaibreedte (L)

 Maximum toelaatbaar geluidsvermogenniveau (dB)

L > of = 50 cm                              96 dB
50 cm < L < of = 70 cm 98 dB
L > 70 cm 100 dB
L > 120 cm 105 dB

  Art.3. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de hakselaar voldoen aan de volgende technische vereisten:

  • CE-markering (veiligheid)
  • Maximum gegarandeerd geluidsvermogen lager of gelijk aan 93 dBA (LwA), gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG (geluid)
  • Minimale doorvoerdiameter van 30 mm
  • Aankoop vanaf 1 januari 2012

Art.4. De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs (excl. Btw), met een maximum van € 100 per machine.

Art.5. De betoelaging wordt bekomen na voorlegging binnen de 6 maanden na factuurdatum van een volledig ingevuld aanvraagformulier en van volgende bewijsstukken:

  • Een kopie van de aankoopfactuur
  • Een kopie van de technische fiche (technische specificaties)

Art.6. Bij de indiening van een subsidieaanvraag aanvaardt de subsidieaanvrager dat de aanwezigheid en het gebruik van de mulch- of combimaaier en/of de hakselaar steeds bij hem/haar thuis kan gecontroleerd worden door de milieudienst.  
Blijken de voorwaarden niet nageleefd te worden, dan kan de toelage teruggevorderd worden, verhoogd met € 100.00 aan administratiekosten.

Art.7. Het nodige krediet is voorzien onder artikel 87901/331-01.

Art.8. Een afschrift van dit besluit wordt overhandigd aan de Intercommunale Vlaamse Ardennen, Meersbloem 46A te 9790 Oudenaarde & aan de gemeentelijk financieel beheerder.