Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 april 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden

Reglementen OCMW-raad en vast bureau

Hier vind je de permanente reglementen terug.

OCMW-raadsbesluit van 22 december 2020 houdende de aanpassing van het arbeidsreglement lokaal bestuur Wortegem-Petegem.

In zitting van 24 september 2020 keurde de raad het reglement van de klusjesdienst goed.

In zitting van 24 oktober 2019 keurde de raad het reglement tot participatie en inspraak goed.

in zitting van 18 december 2018 keurde de raad de aanpassingen goed aan het reglement inzake de toekenning van een tussenkomst in de huur onder bepaalde voorwaarden, ten gunste van behoeftige inwoners

in zitting van 19 december 2017 keurde de raad enerzijds het algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke en OCMW-infrastructuur en anderzijds het huishoudelijk reglement voor het gebruik van het OC Rozenhof.