Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementen

Gemeenteraadbesluit van 20 december 2018 betreffende tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde Van Vlaanderen

Collegebesluit van 18 december 2018 houdende de invoering van een tijdelijk aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de werken aan het kruispunt Oudenaardseweg/Pareelstraat/Vondelstraat vanaf 17 december 2018 tot 25 januari 2019.

Collegebesluit van 27 december 2018 houdende de invoering van een tijdelijk aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van werken in de Rijborgstraat vanaf 30 januari tot 28 februari 2019.

Gemeenteraad van 29 november 2018 Aanvullend reglement betreffende verkeerssignalisatie voor toegangsweg nieuw recyclagepark.

Collegebesluit van 27 november 2018 houdende de invoering van een tijdelijk aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van de E3 Harelbeke UCI WorldTour voor eliterenners op 29 maart 2019.

Verordeningen

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de opheffing in het aanslagjaar 2019 van de gemeentelijke activeringsheffing (niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling).

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR voor het aanslagjaar 2019.