Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Omgevingsvergunningen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20/03/2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24/04/2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend.  
Deze opschorting kan nog verlengd worden.

 

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/03/2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20/03/2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen
De affiches zijn niet aangepast aan deze termijnverlenging. 
Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24/03/2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23/04/2020 verstrijken.
Deze termijn kan nog verlengd worden

Openbaar onderzoek
Faveere Rik tot
Gistelinck Pieter tot
Beslissing
NV Abriso tot
Gemeente Wortegem-Petegem tot
Thiers Julie tot
Ballekens - De Deken tot
Van Dorpe en Van Den Daele tot
Nolf Dirk, Conny en Willy tot
Aktename melding
Demaître Sébastien