Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Reglementen

Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 houdende de goedkeuring van het reglement opportuniteitsadvies kinderopvang.

Gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2021 houdende de goedkeuring van het erkenningsreglement voor autodeelorganisaties.

Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2021 houdende de goedkeuring van het aangepaste reglement op de begraafplaatsen.

Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2021 houdende de goedkeuring van het aangepaste dienstreglement van de openbare bibliotheek.

Gemeenteraadsbesluit van 29/4/2021 houdende de goedkeuring van het aangepaste reglement klachtenbehandeling.

Verordeningen

Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2020 betreffende de afschaffing van de retributie voor het verwerven van een tuincompostvat, een beluchtingstok en een compostbak.

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2020 betreffende de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR

Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 houdende de invoering van gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit 31 januari 2019 politieverordening inzet vrijwilligers en veiligheidscontroles nav evenementen.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.