Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Klacht indienen bij de lokale overheid

Wanneer je een klacht hebt over de administratieve werking van het gemeentebestuur of OCMW, kan je op deze pagina terecht.

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Binnenkort kan dit ook via aangetekende e-mail op volgend e-mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Opgelet: de toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Meer info via deze link.