Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Beleids- en beheerscyclus

Meerjarenplan

Lees hier het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW, vastgesteld bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit en goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19/12/2019 (publicatiedatum 23/12/2019).

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW, goedgekeurd bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit van 25 juni 2020 (publicatiedatum 2 juli 2020).

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 20202025 2bis, goedgekeurd bij gemeenteraad (deel gemeente), gemeenteraad (deel OCMW) en OCMW-raadsbesluit van 22 december 2020 (publicatiedatum 30 december 2020).

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 20202025 3, goedgekeurd bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit van 21 december 2021 (publicatiedatum 28 december 2021 voor wat betreft de raadsbesluiten en 17 januari 2022 voor wat betreft het beleidsrapport).

Raadsbesluiten van 21 december 2021:

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 4 2020-2025, goedgekeurd bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit van 22 december 2022 (publicatiedatum 29 december 2022).

Raadsbesluiten van 22 december 2022:

Lees hier de aanpassing van het meerjarenplan 5 2020-2025, goedgekeurd bij gemeente- en OCMW-raadsbesluit van 21 december 2023 (publicatiedatum 29 december 2023).

Raadsbesluiten van 21 december 2023:

Jaarrekening

Lees hier de jaarrekening 2019 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28/05/2020 (publicatiedatum 05/06/2020).

Lees hier de jaarrekening 2019 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 28/05/2020 (publicatiedatum 05/06/2020).

Lees hier de jaarrekening 2020 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 24/06/2021 (publicatiedatum 30/06/2021).

Lees hier de jaarrekening 2020 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 24/06/2021 (publicatiedatum 30/06/2021).

Lees hier de jaarrekening 2021 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 30/06/2022 (publicatiedatum 07/07/2022).

Lees hier de jaarrekening 2021 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 30/06/2022 (publicatiedatum 07/07/2022).

Lees hier de jaarrekening 2022 van de gemeente, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 29/06/2023 (publicatiedatum 06/07/2023).

Lees hier de jaarrekening 2022 van het OCMW, vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 29/06/2023 (publicatiedatum 06/07/2023).

 

Arbeidsreglement

Lees hier het arbeidsreglement lokaal bestuur Wortegem-Petegem (publicatie 31 januari 2024).

Huishoudelijk reglement

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (publicatie 4 november 2020).

Lees hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad (publicatie 4 november 2020).

Lees hier het huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (publicatie 1 februari 2019).

Lees hier het huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau (publicatie 30 september 2020).

Lees hier het addendum aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (publicatie 4 februari 2022).

Lees hier het addendum aan het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad (publicatie 4 februari 2022).

Deontologische code

Lees hier de deontologische code voor mandatarissen (publicatie 8 februari 2019).

Lees hier de deontologische code voor personeelsleden van de gemeente en voor personeelsleden van het OCMW (publicatie 25 november 2019).

Lees hier de deontologische code voor de leden van het BCSD (publicatie 28 november 2019).

Rechtspositieregeling

Lees hier de gecoördineerde rechtspositieregeling na de gemeenteraad van 25 januari 2024 voor gemeente- en OCMW-personeel (publicatiedatum 31 januari 2024).

Organogram

Bekijk hier het organogram (publicatie 31 januari 2024).

Missie, visie en waarden

Bekijk hier onze missie, visie en waarden (publicatie 25 maart 2022).