Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester

Hier vind je de permanente reglementen en verordeningen terug.

Reglementen

Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2020 betreffende het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Eekhoutstraat tussen de St. Martinusstraat en de parking aan het voetbalterrein.

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de afschaffing van de retributie voor een huwelijk in domein de Ghellinck.

Gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende het inrichten van de straat Ridobel als woonerf, het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat en een deel van de St. Martinusstraat, het instellen van een parkeerverbod op een deel van de Lindestraat en het voorbehouden van een wegel voor voetgangers en fietsers.

Gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019 betreffende het reglement op participatie en inspraak.

Gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019 betreffende het gebruikersreglement voor de motorhomeparking aan het gemeentehuis, Waregemseweg 35.

Verordeningen

Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 houdende de invoering van gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit 31 januari 2019 politieverordening inzet vrijwilligers en veiligheidscontroles nav evenementen.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de opheffing in het aanslagjaar 2019 van de gemeentelijke activeringsheffing (niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling).