Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 april 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester

Hier vind je de permanente reglementen en verordeningen terug.

Reglementen

Gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2021 houdende de goedkeuring van een aanpassing aan het reglement 'starterspremie voor startende ondernemingen'. Aanpassing met buurtwinkelpremie.

Gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2021 betreffende een aanpassing in het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de inrichting van het Moregemplein.

Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2020 houdende de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een verkeersvertragende chicane in de Lindestraat.

Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2020 houdende de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement betreffende wegmarkeringen in de Driesstraat ter hoogte van het kruispunt met de Zonnestraat.

Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2020 houdende de aanpassing van het arbeidsreglement lokaal bestuur Wortegem-Petegem.

Verordeningen

Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2020 betreffende de afschaffing van de retributie voor het verwerven van een tuincompostvat, een beluchtingstok en een compostbak.

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2020 betreffende de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR

Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 houdende de invoering van gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.

Gemeenteraadsbesluit 31 januari 2019 politieverordening inzet vrijwilligers en veiligheidscontroles nav evenementen.

Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende de invoering van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2019.