Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
departement landbouw logo

VLIF-steun voor de land- en tuinbouw – RLVA als partner


“Niet-productieve investeringen zijn investeringen rond natuur, landschap, bodem, waterbeheer en erosiebestrijding waarvan niet direct de landbouwer maar wel de buurtbewoners, de maatschappij en het ecosysteem de vruchten plukken”, verklaart Lea Elst, diensthoofd bij het Departement Landbouw en Visserij bij de Vlaamse Overheid.

Landbouwers doen meer dan enkel voedsel produceren, het zijn ook landschapsbouwers. Zo planten ze al eeuwenlang knotbomen voor brand en geriefhout of planten ze meidoornhagen als natuurlijke afrastering voor het vee. Dat soort investeringen worden niet-productieve investeringen genoemd. 

Een ander voorbeeld van niet-productieve investeringen is de aanleg van regelbare stuwen en knijpconstructies, waarbij landbouwers tot 100 procent de investering terugbetaald krijgen. Door middel van een stuw kan water worden vastgehouden en kan er makkelijker worden beregend of kan het water langzaam infiltreren in de nabijgelegen percelen. Ook nestkasten, bijenhotels of huiszwaluwtillen staan op de lijst van niet-productieve investeringen en zorgen voor het opkrikken van de biodiversiteit.

Afgelopen zomer heeft de Vlaamse Overheid de lijst van niet-productieve investeringen waarvoor landbouwers steun krijgen fors uitgebreid en de procedure vereenvoudigd. “Waar bijvoorbeeld vroeger eerst attesten aangevraagd moesten worden, is er nu voor specifieke investeringen een technisch verantwoordingsadvies nodig. Dit advies wordt opgemaakt door een adviseur en dat volstaat dan als bewijs voor uitvoering van niet-productieve investeringen. De kosten daarvoor worden gedeeltelijk of geheel vergoed”, verklaart Lea Elst. “Daarnaast zijn er ook nog demonstratieprojecten waarbij verschillende organisaties landbouwers informeren maar ook helpen met de uitwerking van een investering. Het loont zeker de moeite om te kijken of er een interessante niet-productieve investering voor je bedrijf te vinden is op de lijst op www.vlaanderen.be/landbouw/npi. Je vindt er meer details over de voorwaarden en de vergoedingspercentages.”

Er dus zijn heel wat interessante niet-productieve investeringen die je als landbouwers kunt uitvoeren die een bijdrage leveren aan milieu, biodiversiteit, waterberging of landschap. Vanuit het Regionaal Landschap hebben we de nodige terreinervaring en kunnen we je informeren, adviseren en ondersteunen bij de aanvraag en uitvoering van deze niet-productieve investeringssteun.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met info@rlva.be of op het nummer 055/20 72 65.
Meer info: lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun