Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene coördinatie en leiding van de gemeentediensten. Ze is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van dossiers die door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen worden behandeld. De algemeen directeur woont de vergaderingen van de raad en het college bij en staat in voor de notulering ervan. Ze is ook hoofd van het personeel. Je kan steeds bij haar terecht voor de werking van de verschillende diensten. Het secretariaat ondersteunt de algemeen directeur bij de administratieve voorbereiding en de afhandeling van de dossiers voor de gemeenteraad en het schepencollege, en bij het verwerken van de briefwisseling.

Algemeen directeur
An Buysschaert

Contact
056 68 81 14
algemeen.directeur@wortegem-petegem.be

Stafmedewerker juridische en sociale zaken

De stafmedewerker ondersteunt de algemeen directeur en het managementteam bij het organisatiebeheer en de beleidsadministratie van het geïntegreerde gemeente-OCMW in al zijn facetten. Hij staat mee in voor een kwaliteitsvolle beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie ten behoeve van het bestuur. Hij werkt mee aan een kwalitatieve en professionele ontwikkeling van de organisatie. Hij geeft leiding aan de personeelsleden van de dienst ‘Burger en welzijn’ en is verantwoordelijke voor de sociale dienst van het OCMW.
In afwezigheid of bij verhindering van de algemeen directeur treedt hij op als waarnemend algemeen directeur.

Stafmedewerker
Cédric Ogez

Contact
056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be 

Secretariaat

Diensthoofd
An Buysschaert, algemeen directeur

Medewerkers
Caroline Santens, administratief hoofdmedewerker
Ingrid Claus, administratief medewerker
Aristea Vandenbriele, administratief medewerker
Silke Van der Schaeghe, medewerker onthaal en communicatie

Bij het gemeentelijke secretariaat kan je terecht voor

 • informatie over de uitvoering van gemeenteraads- en collegebesluiten
 • het aanvragen van een abonnement op de dagorde van de gemeenteraadsvergaderingen
 • het signaleren van defecte openbare verlichtingspunten
 • vragen inzake gemeentebelastingen
 • aangifte van schadegevallen
 • het bekomen van een schadevergoeding voor door de overheid erkende rampen
 • het indienen van in het gemeentelijk informatieblad op te nemen teksten
 • informatie over de gemeentelijke website
 • het indienen van meldingsformulieren inzake problemen, opmerkingen, klachten, …
 • reserveren van de gemeentelijke infrastructuur
 • een afspraak met de burgemeester en/of de algemene directeur
 • algemene beleidsvragen
 • informatie over personeelsbeleid
 • algemene onderwijsaangelegenheden

Contact
056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be

Conciërge

De conciërge staat in voor het toezicht op de gemeente-infrastructuur en het verzorgen van de door het bestuur ingerichte feestelijkheden en recepties.

Diensthoofd
Caroline Santens, administratief hoofdmedewerker

Medewerker
Ingrid Vanherzeele, conciërge

Contact
0474 41 11 86

Logistiek

De logistieke medewerkers staan in voor refterhulp en schoonmaak in de gemeentelijke basisschool De Kouter en voor schoonmaak in de sporthal.

Diensthoofd
Caroline Santens, administratief hoofdmedewerker

Medewerkers
Ann Van Coppenolle
Mejreme Hashani