Overslaan en naar de inhoud gaan

Diensthoofd
Stefanie Dhaenens, diensthoofd burgerzaken en welzijn   

Medewerkers
Katrien Decordier, administratief medewerker

Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor

 • het aanvragen van een verblijfsverandering, hetzij binnen de gemeente, hetzij komend van een andere gemeente
 • het bekomen van een elektronische identiteitskaart of kids-id
 • het aanvragen van een rijbewijs
 • het aanvragen van een biometrisch paspoort (reispas)
 • de aangifte van een overlijden of een geboorte op het grondgebied van Wortegem-Petegem
 • een burgerlijk huwelijk
 • het aanvragen van een uittreksel uit het centraal strafregister
 • het wettigen van handtekeningen
 • het voor eensluidend verklaren van documenten
 • het bekomen van uittreksels en getuigschriften uit het bevolkingsregister en de registers van de burgerlijke stand
 • het aanvragen van een rustpensioen (werknemer en zelfstandige), een overlevingspensioen en een inkomensgarantie voor ouderen
 • het aanvragen van een tegemoetkoming voor personen met een handicap/ hulp aan bejaarden
 • vreemdelingenzaken
 • de aankoop van P.M.D.-zakken en luierafvalzakken
 • het bekomen van attesten voor drankslijterijen
 • het bekomen van slachtbewijzen
 • verkiezingszaken
 • begraafplaatsen
 • officiële ontvangsten

Contact
T 056 68 81 14
F 056 68 04 97
bevolking@wortegem-petegem.be

Klik hier voor uitgebreide informatie.