Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Financieel directeur

De financieel directeur is leidinggevende en hoofdverantwoordelijke voor de taken met betrekking tot de gemeentefinanciën en is raadgever van het bestuur over zaken die een financiële of budgettaire invloed hebben. Hij is lid van het managementteam en heeft als taak om alleen en onder zijn verantwoordelijkheid alle ontvangsten van de gemeente te innen en de wettelijke uitgaven te betalen (debiteuren- en crediteurenbeheer).
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de voorafgaandelijke controle op de wettigheid/regelmatigheid van de financiële verbintenissen van de gemeente (visum).
Ook het opvolgen, verwerken en uitbetalen van de lonen en vergoedingen van het gemeentepersoneel behoort tot zijn takenpakket.
Hij is eindverantwoordelijke voor de boekhouding en inventaris en hij beheert de financiële rekeningen in naam en opdracht van de gemeente (liquiditeitenbeheer). 

Naast diverse rapporteringsverplichtingen betreffende thesaurie, liquiditeiten, uitoefening visum, beheerscontrole,… staat hij in voor het opstellen van het voorontwerp budget(wijzigingen) en meerjarenplan(aanpassingen), het aansturen en implementeren van het financieel management van de organisatie, het voeren van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening, het plannen, organiseren en coördineren van de activiteiten met betrekking tot het innen van de gemeentelijke belastingen, het opzetten en uitvoeren van een financieel beheerscontrolesysteem.

Financieel directeur
Roel Verhaeghe

Contact
056 68 81 14
financieel.directeur@wortegem-petegem.be

Financiele dienst

Diensthoofd
Roel Verhaeghe, financieel directeur

Medewerkers
Sylvie De Wulf, administratief medewerker

Naast het verlenen van bijstand in de uitvoering van de taken van de financieel directeur is de financiële dienst ook belast met 

  • het opmaken en verwerken van de bestelbonnen
  • het registreren en behandelen van alle binnenkomende facturen
  • het behandelen van de uitgaande facturen (vorderingen) en het opvolgen van de betalingen ervan
  • het behandelen van de werkings- en investeringstoelagen
  • het opmaken en verzenden van de aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangschriften inzake de diverse gemeentebelastingen en het opvolgen van de betalingen ervan
  • de kasregistratie
  • ...

Contact
056 68 81 14
roel.verhaeghe@wortegem-petegem.be
sylvie.dewulf@wortegem-petegem.be
eFactuur@wortegem-petegem.be 

Rekeningen
Belfius
Pachecolaan 44
1000 Brussel

IBAN hoofdrekening: BE48 0910 0033 9327
IBAN belastingen: BE57 0971 4561 0235
IBAN DIFTAR: BE46 0971 4561 0336
IBAN FACTUREN: BE35 0971 4561 0437

Ondernemingsnummer
0207.689.965