Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Diensthoofd
Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig ambtenaar

Medewerkers
Marleen Verschelden, administratief medewerker

Bij de dienst stedenbouw kan je terecht voor

 • inlichtingen inzake (ver)bouwen, verkavelen, stedenbouwkundige attesten en het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning, een stedenbouwkundig attest ; inzake deze onderwerpen kan u ook heel wat antwoorden vinden onder www.ruimtelijkeordening.be
 • inlichtingen omtrent het vergunningen- en plannenregister
 • vragen over het gewestplan; wist u dat u dit zelf online kan raadplegen onder www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/gwp/
 • vragen over het gemeentelijk structuurplan (goedgekeurd sinds 7/5/2001) en over de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • info met betrekking tot de financiële steunmaatregelen inzake bouwen, verbouwen, verbeteren en aanpassen van een woning
 • inlichtingen inzake de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
 • vragen met betrekking tot huisvesting zoals inzake
  • onbewoonbaar- en ongeschiktverklaring
  • verwaarlozing
  • overbewoning
  • conformiteitsattesten
  • andere elementen die binnen de Vlaamse Wooncode worden aangekaart
 • kadastrale inlichtingen

Contact
056 68 81 14
stedenbouw@wortegem-petegem.be

Klik hier voor uitgebreide informatie.