Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 juni 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de vaccinatiecampagne
De administratieve diensten en het OCMW zijn gesloten op donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021.
Het recyclagepark is gesloten op donderdag 13 mei 2021.
De bibliotheek is gesloten op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2021.

Milieuraad

De gemeentelijke milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het milieu van de gemeente. De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. De milieuraad vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden.

Samenstelling
Het College van Burgemeester en Schepenen duidde in zitting van 23 mei 2019 onderstaande kandidaten aan als stemgerechtigd, niet-stemgerechtigd en plaatstvervangend lid voor de milieuraad 2019-2024.

Stemgerechtigde leden:

Geleding Stemgerechtigd lid Plaatsvervangend stemgerechtigd lid
3 afgevaardigden landbouworganisaties  
Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem Els Ronsse Marleen Dendauw
Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem Joost Beel Bert Vandermeeren
Algemeen boerensyndicaat Erwin De Meulemeester Xavier Desmet
5 afgevaardigden natuurverenigingen  
Milieufront Omer Wattez Nausika Verhulst Joachim Neri
Natuurpunt Paul Cardon Martine De Deken
Natuurpunt Johan Veys  
Natuurpunt An Cardon  
Natuurpunt Kurt Devos  
1 afgevaardigde jachtvereniging  
WBE tussen Schelde en Leie Filip Van den Dorpe  
2 afgevaardigden onderwijsinstellingen
VBS De Sterrenboom Beatrice Maes  
/ /  
2 afgevaardigden sociaal-culturele organisaties
Paardenkoersmaatschappij "De Stokerij" Marc Van De Populiere  
Landelijke Gilde Elsegem-Petegem Geert Vanaerde  
1 werkgeversorganisatie  
Als zelfstandige Dirk Moerman  
1 afgevaardigde werknemersorganisatie  
ACV Oost-Vlaanderen Mia Van Daele Eddy Ghistelinck

Niet-stemgerechtigde leden:

Geleding Niet-stemgerechtigde leden Plaatsvervangende niet-
stemgerechtigde leden     
Politieke fracties    
CD&V Bart Beyaert Pascal Van Merhaeghe
N-VA Sven De Donder Nicole Van Der Straeten
Sp.a/onafhankelijk Marc De Munster  
Open VLD Koen Desloovere  
Inwoners    
  Jimmy Santens Steven Martens

De heer Luc Vander Meeren, burgemeester-schepen voor milieu, en de heer Christophe Poupaert, milieuambtenaar en secretaris van de milieuraad, maken ambtshalve deel uit van de raad en zijn niet stemgerechtigd.

De heer Erwin De Meulemeester werd verkozen als voorzitter en de heer Paul Cardon als ondervoorzitter van de milieuraad.