Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
jeugd

Speelstraten

Wat?

In Wortegem-Petegem kunnen bepaalde straten of wijken een speelstraat inrichten.
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (=verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat' en de uren van de speelstraat.

De volledige regelgeving kun je terugvinden in het reglement speelstraten.

Maar er zijn enkele belangrijke voorwaarden :

 • De belangrijkste voorwaarde is dat 75% van de bewoners en 100% van de handelaars van de straat akkoord zijn met deze maatregel (dit wordt nagegaan via een enquête). ?
 • De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn).
 • De snelheid in de straat is nu beperkt tot maximum 50 km/u.
 • De straat heeft een overheersend woonkarakter.

Waarom?

In een speelstraat beleef je gegarandeerd veel plezier. Hier vind je enkele redenen om een speelstraat te organiseren :

 • kinderen kunnen op straat spelen
 • buiten spelen is gezond
 • kinderen kunnen samen spelen en hun speelgoed delen
 • kinderen kunnen er veilig leren fietsen en vaardigheden oefenen op straat
 • kinderen kunnen dicht bij huis spelen
 • bewoners leren elkaar (beter) kennen
 • ontmoeting voor jong en oud

Hoe?

 • De kandidaat-aanvragers van de speelstraat nemen een bewonersenquête af.
 • Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. Dit wordt bezorgd aan de jeugddienst, minimaal 3 maand voor de datum van de speelstraat . Deze brengt – in overleg met de politie en de technische dienst- een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis hiervan geeft het college haar goedkeuring omtrent de inrichting.
 • Na overhandiging op de jeugddienst, bekrachtigt het college van burgemeester en schepenen de inrichting van de speelstraat door het opstellen van een tijdelijk politiereglement.
 • Na goedkeuring dienen de speelstraatverantwoordelijken voordat de speelstraat van start gaat, alle buurtbewoners te verwittigen via een briefje over de data, uren, wat er wel en niet mag… De peter of meter is gedurende de duur van het project steeds telefonisch bereikbaar.

Het aanvraagformulier en de documenten voor de bewonersenquête vind je hier.

Nog meer tips over het organiseren van een speelstraat vind je hier.

speelstraat