Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Wettelijke samenwoning

Als je samenwoont met iemand kan je hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst Burgerzaken, zodat je beschouwd wordt wettelijk samen te wonen. De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee mensen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen.
Het kan zowel om heteroseksuele als homoseksuele partners gaan, maar ook om mensen zonder seksuele relatie, zoals broers, zussen, ouders en kinderen of vrienden. Het stelsel is alleen toegankelijk voor mensen die juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten, die niet gehuwd zijn en geen wettelijke samenwoning met een andere persoon hebben gesloten.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden hetzij eenzijdig door één van de samenwonenden.

Voorwaarden
Ongehuwd samenwonend zijn.

Procedure
Beide personen moeten zich samen aanmelden bij de dienst Burgerzaken.
Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs meegegeven.

Meebrengen
Identiteitskaarten