Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Kunst in het dorp

Onze gemeente is vijf kunstwerken rijker. Om elke deelgemeente op te fleuren, organiseerde het lokaal bestuur in 2022 een open call voor het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van een origineel kunstwerk. Het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur en de denktank toerisme beoordeelden de 29 ingezonden werken en formuleerden een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dat advies haalden volgende creaties de selectie: 

Hutte - Studio NAAN

Gemeentelijk domein de Ghellinck - Elsegem

Studio NAAN is een ontwerpstudio opgericht door twee vormgevers, Nancy Schryvers en An Gillis, met focus op functioneleHutte
installaties voor het openbaar domein en objecten voor museumshops. De objecten zijn steeds gebaseerd op de geschiedenis van een specifieke plek en  hebben vaak ook een functionele belevingswaarde. 

HUTTE is een kunstwerk gebaseerd op de geschiedenis van de Huttegemse eend.

Deze eend is een zo goed als uitgestorven eendensoort die vroeger gekweekt werd in de Scheldebekkens. Om goedkoop aan voedsel te  raken voor de dieren stampten de boeren met kun klompen op de grond zodat de wormen naar boven kwamen.  Na het rechttrekken van de  Schelde verdwenen de drassige weilanden en bijgevolg ook deze streekeend.

Studio NAAN brengt met het kunstwerk ‘HUTTE’ deze lokale geschiedenis opnieuw onder de aandacht, evenals de kwetsbaarheid van inheemse diersoorten. 

De vormgeving werd gebaseerd op de oorspronkelijke vorm van de schuilhutten van de eenden. De hutstructuur rust op twee oranje  geplooide buizen, deze kunnen gebruikt worden om op te zitten en refereren langs de buitenzijde naar de poten van de eenden.

 

GRoaN - Peter Snijder

Schoolke Moregem - MoregemGroan

GRoaN, (graan) is een daglichtsculptuur dat hulde brengt aan de streek en de daaraan verbonden landbouw. Eén van de belangrijkste oogsten in ons land is graan. En is dus de perfecte ambassadeur om qua vormgeving de diep gewortelde boerenstiel te illustreren. Tegelijk wil het werk ook de monocultuur aanstippen. Waar vroeger diversiteit vooral nodig was om lokaal te bevoorraden, worden nu hectaren veld bezaaid met gewassen die vooral dienen om de veestapel te voeden. Niet
langer de korte keten, of directe afname is het uitgangspunt. Toch heeft het werk vooral tot doel het eeuwenoude verhaal te vertellen van hardwerkende boeren.

Het is een sculptuur dat gebruik maakt van de jaargetijden. Bij zonlicht, werpt het sculptuur subtiele kleuren op de grond of omgeving. afhankelijk van het seizoen en hoe de zon staat, zal het kunstwerk telkens een ander gezicht laten zien. Bij donkerder weer, lijken enkele plexiplaten subtiel op te lichten. Net zoals de omgeving verandert het sculptuur naargelang het seizoen. Soms is het kil en somber, en zijn de omliggende velden in winterslaap. Wat later zijn diezelfde velden gehuld in een overvloed van gewassen. Simultaan aan dit ritme, zal het kunstwerk zich anders gedragen. Zo vervatten we de 360 filosofie in het kunstwerk. 360°, net als een jaarcyclus, die cirkelvormig rond de zon draait, omarmt het werk de volledigheid en het inclusieve. En illustreert die inclusie door de steeds subtiel veranderende schaduwen en reflecties op de omgeving.

Durf een sprong te wagen

 

Durf een sprong te wagen - Myriam Lelieur

Petegemplein - Petegem-aan-de-Schelde

Ik heb gekozen voor een thema dat voor ieder mens van kracht is. Er wordt teveel geleefd volgens opgelegde en aangeleerde principes van de maatschappij en we doen wat van ons wordt verwacht met alle gevolgen van dien voor onze gezondheid en geluk. Volg je gevoel, niet ingaan tegen je intuïtie, je overtuiging, je doel, je hart, je geaardheid,... We hebben altijd een keuze hoe moeilijk die soms ook is. Er zijn altijd tegenkrachten, laat je er niet door remmen. Wees jezelf. Wees gelukkig en vrij! 

 

Totem - Dafte

Ooikeplein - Ooike

Het leven, gesymboliseerd in 360 graden kunst.
Creaties zonder begin, zonder einde.totem-dafte
Nooit in één keer zichtbaar, net zoals het leven.
Het optimisme en de uitbundigheid van de frisse, heldere kleuren moet soms opboksen tegen de
grijze en duistere tinten van droefheid en zorgen.
Emotie in schoonheid.
U ziet wat er staat, een individu in zijn levensweg.

Handgeschilderd op PVC

 

Musette - Leonard Cools

Gemeentehuis - Wortegem

Wortegem-Petegem werd een coureur rijker. Op de zijgevel van het gemeentehuis prijkt een metershogeMusette wielrenster, eigenhandig geschilderd door illustrator en muurtekenaar Leonard Cools.Hij doopte haar 'Musette', enerzijds verwijzend naar de Griekse godinnen van de kunsten (Muzen), anderzijds naar een begrip uit het wielerjargon. Musette is daar de dure benaming voor het bevoorradingszakje dat renners tijdens de koers door verzorgers aangereikt krijgen.

Het personage komt tevoorschijn vanuit het groen. Ze rijdt langs de planten en bomen van de Vlaamse Ardennen recht het dorp in, misschien zelf op zoek naar een bevoorrading. Een dorstlesser in één van de café's? Een pak friet tegenover de kerk?

Het is echter geen eenrichtingsverkeer. Musette brengt zelf ook iets mee. Voor de muurschildering werd namelijk luchtzuiverende verf gebruikt. Deze 100% ecologische verf reageert op zonlicht, waardoor de lucht in de omgeving gezuiverd wordt van stikstof en andere uitstoot- en uitlaatgassen. Musette draagt zo actief bij aan een gezondere leefomgeving.