Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Lokaal overleg kinderopvang Wortegem-Petegem

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad die aan het gemeentebestuur advies verleent inzake kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang en brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Men leert er elkaar beter kennen en er wordt een weg geopend naar mogelijke samenwerkingsverbanden.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang.  Ze legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang.  Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de betrokkenen, zitten in het Lokaal Overleg vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers (ouders), het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden.

De samenstelling en de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Hieronder vindt u de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Algemene vergadering

Stemgerechtigde leden

Naam Vertegenwoordiging
Nikie De Loof Kinderopvang FELIES
Tonia Van Merhaeghe Kinderopvang Knipoog
Johan De Waele Basisschool De Kouter
Tineke Lambert Kinderopvang Reddie Teddy
Greet De Reycke Kinderopvang zelfstandig 't Dolfijntje
Evelien Gistelinck Oudercomité VBS De Sterrenboom
Leentje Vangansbeke Ouderraad GBS De Kouter
Dominiek Verkinderen Voorzitter/ouder

Niet-stemgerechtigde leden

Naam Vertegenwoordiging
Krista De Vos Afgevaardigde Kind en Gezin
Isabelle Van den Dorpe Schepen bevoegd voor kinderopvang
Kurt Fonteyne Schepen BCSD
Nicole Van Der Straeten Gemeenteraadslid/OCMW-raadslid N-VA
Leen Baert Gemeenteraadslid/OCMW-raadslid CD&V
Koen Desloovere Voorzitter gemeenteraad/OCMW-raad Open VLD
Nico De Wulf Gemeenteraadslid/OCMW-raadslid Sp.a/onafhankelijk
Stefanie Dhaenens Lokaal bestuur - secretaris

Dagelijks bestuur

  • Dominiek Verkinderen, voorzitter
  • Stefanie Dhaenens, secretaris
  • Isabelle Van den Dorpe, schepen bevoegd voor kinderopvang
  • Tonia Van Merhaeghe, vzw BKO Knipoog

Meldpunt kinderopvang

Op zoek naar opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar?
www.kinderopvangzov.be