Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
phishing

Brandweer

Wortegem-Petegem is aangesloten bij de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

De brandweerkorpsen Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voor de dienstverlening binnen de zone.

De hervorming van de Civiele Veiligheid (brandweer en Civiele Bescherming), waarbij vanaf 1 januari 2015 de brandweerkorpsen hervormd worden naar hulpverleningszones, heeft drie belangrijke doelstellingen:

 • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
 • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
 • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, onder andere inzake opleiding, materiaal, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps- en vrijwillige brandweer

Zo kan heel vlot zonaal materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies. De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn onder andere:

 • een uniforme werking van de hulpverleningszones, die op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies
 • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones en de Civiele Bescherming
 • innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld worden
 • schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg.

Dringende oproepen
T 112

Niet-dringende oproepen
T 055 31 15 60

Brandweerzone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure
9700 Oudenaarde
www.bvlar.be

Wat kost de brandweer?

De brandweer: altijd klaar om mensen in nood te helpen. Maar opgelet, sommige interventies zijn betalend, omdat ze geen onmiddellijk gevaar inhouden voor mens of goed. We geven hieronder een overzicht.

Stel, je wordt midden in de nacht wakker omdat je rookmelder afgaat. Je daalt de trap af en ziet een enorme vlam in de woonkamer. Eerste reflex: zo snel mogelijk het huis verlaten en de hulpdiensten bellen. Op zo’n moment wil je je geen kopzorgen maken over de kostprijs van de hulpverlening. En dat is ook niet nodig. Dringende interventies en noodoproepen zijn steeds gratis. Het betreft:

 • Bestrijden en blussen van een brand;
 • Het vermijden of wegnemen van brandgevaar of ontploffingsgevaar;
 • Het redden van mensen (vb. bij een verkeersongeval, persoon opgesloten in een lift, persoon onder puin,…);
 • Helpen bij rampen;
 • Leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast t.g.v. noodweer zoals aangekondigd door het KMI of indien te wijten aan andere externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud);
 • Andere (technische) interventies in het kader van noodoproepen of noodweer;
 • Redden van dieren in nood (zie ook verder).

In sommige gevallen wordt de brandweer opgeroepen om interventies uit te voeren die niet onmiddellijk kaderen binnen het begrip ‘noodoproep’, of omdat de oproep het gevolg is van nalatigheid of slechte staat. De kosten voortvloeiend uit dergelijke interventies worden door de brandweer gefactureerd. Enkele voorbeelden van interventies die niet gratis zijn:

 • Opruiming van oppervlakken (vb. het opkuisen van de openbare weg ten gevolge van een brandstoflek of na een verkeersongeval);
 • Leegpompen van ruimtes ten gevolge van nalatigheid of slechte staat;
 • Technische werken die geen noodoproepen betreffen (vb. toegang verschaffen tot een woning ingevolge eigen nalatigheid en niet-hoogdringendheid);
 • Redden van dieren in nood (ten gevolge van nalatigheid van de eigenaar of het niet genomen hebben van voldoende afschermende maatregelen);
 • Falend brandalarm (vanaf tweede maal binnen periode van 24 maanden).

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de verbruiksmiddelen die gebruikt worden tijdens een interventie ook onderdeel uitmaken van een retributie. Het gaat voornamelijk om absorberende producten (vb. voor het opvangen van brandstoffen), detergenten, cilindersloten (bij het slotvast maken van een woning), steunvijzels, balken, dekzeilen, enz. Ook brandweeradviezen, bijvoorbeeld in het kader van bouwaanvragen, behoren tot de betalende opdrachten.

In het geval van een betalende interventie wordt de totale kostprijs berekend na de uitvoering van de interventie. De brandweer maakt geen offertes op, en spreekt zich ook niet uit over de kostprijs vóór de uitvoering van de interventie. De brandweerdienst kan immers niet aanschouwd worden als een aannemer die werkjes opknapt.

Wil je een compleet overzicht van het retributiereglement van BVLAR, ga dan zeker een kijkje nemen op de website: bvlar.be/wat-kost-de-brandweer. Heb je toch nog vragen, dan kun je contact opnemen via mail: contact@bvlar.be.

Brandpreventie

Bij een aanvraag van een bouwadvies is het advies van de brandweer betalend.

Alle tarieven vindt u in het retributiereglement.

Brandweer worden

Alle info kan je terugvinden op www.ikwordbrandweer.be