Politie en Veiligheid

Politiekantoor

Politiekantoor Wortegem-Petegem

Wortegemplein 4
9790 Wortegem-Petegem.

De kantoren zijn tijdens de week geopend van 09.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd de dinsdag = sluitingsdag).
Op donderdagnamiddag is het kantoor tevens geopend van 13.00 tot 18.30 uur.

Voor dringende politiehulp kiest u het (gratis) nummer 101 of 112.
Voor andere informatie is het kantoor te Wortegem-Petegem telefonisch bereikbaar op het nummer 056/65.35.50 - fax 056/65.35.59.

-----top
Personeel

 

 • Hoofdinspecteur Tom Gevaert

  Coördinator en algemene leiding antenne Wortegem-Petegem.

 

 

 • Inspecteur Annelies Baeskens

  Wijkinspecteur voor de deelgemeenten Elsegem en Petegem.

 

 • Inspecteur Patrick Van Rumst

  Wijkinspecteur voor de deelgemeenten Wortegem, Ooike en Moregem.

 

 • Inspecteur Jan Spileers

  Polyvalent medewerker.

 

 • Inspecteur Jana Nys

  Polyvalent medewerker.

 

 • Agent Olivier Denooze

  Polyvalent medewerker.

-----top
Openingsuren en bereikbaarheid
    Voormiddag                                 Namiddag                                  
  Maandag   09.00 - 12.00   op afspraak
  Dinsdag   gesloten   gesloten
  Woensdag   09.00 - 12.00   op afspraak
  Donderdag                                  09.00 - 12.00   13.00 - 18.30
  Vrijdag   09.00 - 12.00   op afspraak

 

Wij zijn telefonisch te bereiken via het nummer 056/65.35.50.

De antenne Wortegem-Petegem maakt, samen met Kruishoutem, Zingem, Kluisbergen en Oudenaarde, deel uit van de politiezone Vlaamse Ardennen, waarvan het hoofdbureau gevestigd is te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1.

Het hoofdbureau te Oudenaarde is permanent open.
Bij problemen buiten de diensturen kan je er altijd telefonisch terecht (telefoonnummer : 055/33.88.88).
Voor dringende gevallen : bel 101 of 112.

-----top
In geval van nood !

Als je een noodnummer belt, luister dan aandachtig naar de vragen van de operator van de noodcentrale.

Die wil weten waar je bent (adres, kilometerpaal,…), waarom je belt en of er slachtoffers zijn. Probeer niet te roepen maar vertel bondig en duidelijk wat er aan de hand is.

Het noodnummer 101 bel je enkel en alleen voor dringende politiehulp. Voor niet dringende zaken kan u steeds terecht bij uw lokale politie : 056/65.35.50.

De 100/112 bel je in België alleen voor dringende medische en brandweerhulpverlening.
Een afspraak in het ziekenhuis is geen dringende hulpverlening. Bij niet dringende gevallen zal het Hulpcentrum 100/112 je doorverwijzen naar een huisarts of de rubriekprivate ziekenwagendiensten in de goudengids.
Is het wel dringend, dan word je vervoerd naar de dichtstbijzijnde spoed. Dit is niet gratis. Zo betaal je voor de eerste 10 km een forfaitair bedrag van 60,50 euro (vaak terugbetaald). Voor de 11de tot de 20ste km betaal je 6.04 euro per kilometer. Vanaf de 21ste kilometer betaal je 4,62 euro per kilometer. Naast deze vergoeding per kilometer mag er geen medische materiaal of uurloon aangerekend worden met uitzondering van de elektroden die gebruikt worden voor de Automatische Externe Defibrilator (57,42 euro per paar).Wanneer er geen vervoer is naar het ziekenhuis ontvang je geen factuur.
Een brand, zelfs een kleintje, is altijd dringend. De verwijdering van een wespennest niet. Je vindt het retributiereglement van de brandweer op www.bvlar.be/download.html  

Bel je vanuit de regio Wortegem-Petegem naar het noodnummer 100 of 112, dan kan het ook goed zijn dat je oproep binnenkomt in het Hulpcentrum 100/112 West-Vlaanderen. Voor dringende medische en brandweerhulpverlening zal het Hulpcentrum 100/112 West-Vlaanderen je steeds doorschakelen naar het Hulpcentrum 100/112 Oost-Vlaanderen. Deze doorschakeling duurt ongeveer een dertigtal seconden. Blijf dus zeker steeds aan de lijn.

Info
Hulpcentrum 100/112 Oost-Vlaanderen
Tel. : 09 237 12 67 (administratie)
E-mail : sofie.vanhoutte@gent.be

Communicatie- en InformatieCentrum (101)
Oost-Vlaanderen
Tel. : 09/237.12.73 (administratie).

-----top
Buurtinformatienetwerken (BIN)

Buurtinformatienetwerk ("BIN") is een samenwerkingsproject tussen de politiediensten, de burgers, en de overheid die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt inzake verdachte gedragingen en criminaliteit. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Coördinator BIN Wortegem-Petegem
Dhr. Rudy Van Brackel werd aangeduid als BIN-coördinator voor de gemeente Wortegem-Petegem.
U kan hem bereiken:

BIN-mandataris PZ Vlaamse Ardennen
Hoofdinspecteur Frederick Troch werd aangeduid als mandataris binnen de politiezone voor de BIN-werking in de zone Vlaamse Ardennen.
U kan hem bereiken:

Wat zijn de voordelen van een BIN?
Een goede werking van een BIN zorgt voor:

 • een verhoogd veiligheidsgevoel
 • een versterkte sociale cohesie in de wijk
 • een verhoogd bewustzijn rond criminaliteitspreventie
 • een informatie-uitwisseling tussen buurtbewoners en de politie.

Hoe gebeurt de activatie van het buurtinformatienetwerk?
Als er in je buurt al een paar dagen een verdacht voertuig passeert of als er vreemde personen komen aanbellen zonder duidelijke reden,… dan kan je de politie verwittigen (bel 101!). De politie onderzoekt de ernst van de situatie en beslist dan om al dan niet het BIN te activeren.

Indien het BIN geactiveerd wordt, dan gebeurt dit telefonisch via een phone-mailbericht uitgaande van de politiediensten. Bij een activatie van het BIN wordt aan de leden gevraagd om gedurende een half uur een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Nakijken of alle ramen en deuren van de woning nog steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk observeren. De activatie kan zowel overdag als 's nachts plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties opmerken, dan kan je deze via het (nood)nummer 101 melden aan de politiediensten.

Hoe kan ik lid worden van een BIN?
Wil je gratis aansluiten bij een BIN in je buurt? Vul het inschrijvingsformulier in (zie onderaan dit artikel) en bezorg het aan de BIN-mandataris vermeld op het formulier (HINP Frederick Troch) of geef het af aan jouw wijkinspecteur.
Een handtekening is verplicht (dus inschrijven via e-mail is niet mogelijk) zodat de politie de toestemming heeft om je telefoonnummer mee op te nemen in de phonemaillijst. Wens je ’s nachts niet gestoord te worden? Kruis het vakje aan ‘ik wens enkel tijdens de dag (8u – 20u) BIN-berichten te ontvangen'.

Het inschrijvingsformulier kan je ook afhalen in je lokaal wijkcommissariaat of downloaden van de website van de politiezone Vlaamse Ardennen:
http://www.pz-vlaamseardennen.be/buurtinformatienetwerk.

-----top
Vakantietoezicht

Met een gerust hart op vakantie

De zomer staat voor de deur en het jaarlijks verlof komt voor velen van ons stilaan dichterbij. De ene plant een weekendje weg, de andere vertrekt voor een langere periode op reis. Laat u uw woning of appartement niet graag onbewaakt achter? Vraag dan afwezigheidstoezicht aan bij de diensten van de Politiezone Vlaamse Ardennen.

Hoe aanvragen?

Minimum een week voor uw vertrek bezorgt u het volledig ingevulde formulier ‘aanvraag woningtoezicht’ op volgende wijze aan de politie:

 • u overhandigt dit aan uw wijkinspecteur;
 • u geeft dit af in de wijkpost Wortegem-Petegem;
 • u geeft dit af aan het onthaal van de hoofdpost Oudenaarde (Minderbroedersplein1);
 • u scant het formulier in en mailt dit naar: politie@pz-vlaamseardennen.be.

Dit formulier kan u terugvinden op de website: http://www.pz-vlaamseardennen.be/preventie/afwezigheidstoezicht of kan u afhalen in de wijkpost te Wortegem-Petegem.

Vul alle velden duidelijk in en vergeet de naam en telefoon- of gsmnummer van de contactpersoon niet te vermelden!

Wat houdt dit toezicht in?

Terwijl u weg bent, komen wij langs uw huis of appartement. We gaan na of alle deuren en ramen nog goed afgesloten zijn. Merken we iets ongewoons op, zoals een losgemaakt kelderrooster of een geforceerde achterdeur, dan nemen we binnen een kijkje of er iets aan de hand is. We verwittigen ook onmiddellijk de contactpersoon die u opgaf bij uw aanvraag.

Dit geldt niet enkel voor een vakantie maar ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Op onregelmatige tijdstippen komt er dan een politieambtenaar een kijkje nemen rond de woning of het pand.

Goede buren

Ook al zorgt de politie voor extra controles, sociale controle blijft zeer belangrijk! Laat je buren weten wanneer je op reis vertrekt en terugkomt en waar je te bereiken bent.

Ga je zelf niet op vakantie, maar je buren wel? Hou dan mee een oogje in het zeil. Verdachte handelingen of gedragingenmeld je best onmiddellijk aan de politie via het nummer 101. Ook al heb je geen concrete aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat b.v. een onbekend voertuig met inzittenden dat reeds enige tijd stilstaat in de straat, een leurder met vreemde vragen, een verhuiswagen bij de buren die op reis zijn, …

Tips

 • laat op de sociale media (b.v. Facebook) geen bericht na dat je op vakantie vertrekt of post geen berichten/foto’s van je vakantiebestemming terwijl je nog op reis bent;
 • laat geen afwezigheidsbericht na op je deur;
 • onderbreek tijdelijk de levering van de krant, brood, …;
 • vermeld op je antwoordapparaat niet dat je afwezig bent;
 • schakel je vast toestel door naar een gsm of ander toestel;
 • zorg dat je woning een bewoonde indruk nalaat b.v. met tijdsschakelaars de verlichting laten aangaan ’s avonds wanneer het donker wordt, zorg dat het gras tijdig gemaaid wordt, laat de brievenbus leegmaken, laat rolluiken neer ’s avonds en terug omhoog gaan ’s morgens, …;
 • laat geen ladders en tuingereedschap buiten liggen;
 • berg waardevolle goederen op b.v. laptop, geld, juwelen, tablet, …;
 • sluit voor vertrek alle ramen en deuren van je woning, vergeet ook het tuinhuis en de garage niet af te sluiten;
 • vermeld geen huisgegevens op sleutelhangers;
 • geef je huissleutels en sleutels van niet gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze mee op reis;
 • activeer je alarmsysteem en verwittig de alarmcentrale wanneer je vertrekt;
 • neem een kijkje op de volgens websites voor bijkomende tips:
  http://veiligewoning.be
  https://www.besafe.be/tips/tips-zorgeloze-vakantie

Prettig verlof!

-----top
Fietsregistratie

Registreer je fiets

Af en toe worden er in de gemeente fietsen teruggevonden die al of niet afkomstig zijn van diefstal.
De politie ondervindt dan de grootste moeite om de rechtmatige eigenaar van de fiets te vinden.
Daarom kan je elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur terecht in het politiecommissariaat te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1, om je fiets te laten registreren.

Dit is een gratis service die iedereen wordt aangeboden !

Ook de Antenne Wortegem-Petegem van de politiezone Vlaamse Ardennen beschikt sedert kort over een fietsregistratietoestel.

Inwoners van Wortegem-Petegem kunnen elke weekdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (behalve de dinsdag) en donderdagnamiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur terecht bij de plaatselijke politie – Wortegemplein 4, 9790 Wortegem-Petegem (tel 056/65.35.50) – om hun fiets gratis te laten graveren.

Het rijksregisternummer wordt op een onuitwisbare manier ingebracht op het kader van de fiets.
Betrokkenen krijgen ook een infobrochure 'Geef fietsdieven geen kans' met daarin een ingevulde 'Fietspas'.

De politie vindt jaarlijks tientallen (gestolen?) fietsen terug, doch kan deze niet altijd linken aan de eigenaar. Wanneer de fiets voorzien is van het rijksregisternummer, kan de eigenaar altijd terug gevonden worden.

Om de diefstal van je (brom)fiets te beletten, kan je verschillende methodes of technieken toepassen :

 • telkens je je (brom)fiets onbeheerd achterlaat, dien je deze ALTIJD vast te maken;
 • laat je (brom)fiets zo mogelijk achter op een zichtbare en overzichtelijke plaats met veel sociale controle;
 • probeer het kader van de (brom)fiets vast te maken aan een vast voorwerp;
 • gebruik een degelijk slot (met stalen schakels of hardstalen beugelslot);
 • laat je (brom)fiets merken door de politie.

Ben je toch slachtoffer geworden van een (brom)fietsdiefstal, doe dan ALTIJD aangifte bij je Lokale Politie.

-----top
De nieuwe wapenwet

De bevoegdheid van de gouverneur in het kader van de wapenwetgeving werd sterk uitgebreid en dit krachtens de wet van 8 juni 2006 houdende regelgeving van economische en individuele activiteiten met wapens (Belgisch Staatsblad van 9 juni 2006).

De voornaamste principes die momenteel van kracht zijn, worden weegegeven onder
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/veiligheid/wapenwet/index.cfm
Naarmate de uitvoeringsbesluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, wordt deze pagina verder aangevuld.

In de op de pagina downloadbare wetteksten, documenten, lijsten en aanvraagformulieren vind je alle nodige informatie rond het aanvragen van een vergunning.

De brochure 'Nieuwe wapenwet : wat je moet doen om in orde te zijn' kan je downloaden bij de documenten of bestellen via 'Publicaties'.

Contact

Federale directie Algemene Zaken - Dienst Wapenvergunningen
Sint-Michielshuis
Sint-Michielshelling 7
9000 Gent
Tel. 09/267.88.10
wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be

-----top
Sensibilisering alcoholverkoop aan minderjarigen

Op 31 december 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid” (Wet van 10 december 2009).

Het gaat hier over het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Voorheen werd het schenken van sterke dranken geregeld via de Wet van 28 december 1983 “Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank”. Deze wet werd opgeheven.

Vanaf 2010 is het verkopen van alcohol geregeld via de “Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten”.

Dat is de wet waarin ook het verkopen van tabaksproducten aan min-16 jarigen wordt geregeld via art. 6 § 4.

Aan dit artikel 6 wordt nu een paragraaf 6 toegevoegd met de volgende bepalingen :

 • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5%, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Ook alcoholarm bier (wettelijk max. 1,2% vol alcohol) valt dus onder het verkoopsverbod.
 • Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
 • Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Belangrijk is dat alcopops zoals ‘Breezer, Smirnoff Ice,… in deze wet beschouwd worden als sterke drank, en dus niet mogen verkocht worden aan personen minder dan 18 jaar oud.
 • Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien (dit via verificatie van de identiteitskaart).

Ten gevolge hiervan werd ook het Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen gewijzigd.

-----top
Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen