Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Wortegem-petegem vzw

Algemeen

Het PWA bevindt zich in het gemeentehuis :

Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem.
Tel. : 056/68.81.14
Fax : 056/68.04.97
e-mail : pwa@wortegem-petegem.be

PWA–beambte :
Jan Dreelinck.

 

Openingsuren

 Donderdag  09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur

 

Sluitingsdagen

 Donderdagnamiddag 16 november 2017

 

 

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).  

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.
De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.