Streekmotor23

KENT U AL STREEKMOTOR23?

Streekmotor23 is een streekfonds voor de 23 gemeenten van Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Een streekfonds zamelt middelen in bij inwoners en bedrijven en steunt daarmee lokale initiatieven die mens en omgeving ten goede komen. Streekmotor23 is er dus VOOR en DOOR de regio.

ÉÉN VAN DE VIJF PILOOTPROJECTEN IN WORTEGEM-PETEGEM

Streekmotor23 is van start gegaan met 5 pilootprojecten. Het zijn initiatieven die het welzijn van kwetsbare groepen verbeteren en hiervoor de omgeving inzetten als hefboom.

Deze projecten haalden 50% van het nodige projectbudget op d.m.v. crowdfunding (zie www.streekmotor23.be). Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5000 euro.

Tot de pilootprojecten behoort onder meer het project ‘Beweegtuin De Ruffel’ in Wortegem-Petegem, waarvan het Woonzorgcentrum De Linde initiatiefnemer is. Vanaf eind augustus 2017 start hun donatiecampagne op www.streekmotor23.be. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag. Als voldoende middelen worden opgehaald, worden bij de Sporthal De Ruffel 6 aangepaste beweegtoestellen geplaatst die speciaal ontworpen zijn voor ouderen en mensen met een beperking.

 

Burgemeester Luc Vander Meeren is peter van het project en roept de inwoners van Wortegem-Petegem op om een gift te doen via www.streekmotor23.be.

Burgemeester Vander Meeren: "Ik ben ervan overtuigd dat we er, samen met de inwoners van Wortegem-Petegem, in zullen slagen om 5 000 euro in te zamelen. Met deze centen en de steun vanuit Streekmotor23 zal het woonzorgcentrum De Linde 6 beweegtoestellen kunnen plaatsen in de parkzone rond De Ruffel.
De bewoners van het rusthuis De Linde zullen van deze toestellen gebruik kunnen maken maar ze zijn even goed voor al onze inwoners vrij toegankelijk en te gebruiken. Op die manier zal de site De Ruffel verder uitgroeien tot een plaats waar jong en oud samenkomen, mekaar ontmoeten en waar iedereen kan bewegen, ook de mensen voor wie dit misschien niet meer zo vanzelfsprekend is."

Tot 5000 euro steun voor jouw project

Vanaf 15 oktober 2017 kun je als lokale vereniging, jeugdbeweging, school, instelling, buurtcomité of andere informele groep je project indienen bij Streekmotor23 en zo kans maken op maximum 5000 euro financiële steun om je project te realiseren. Projecten moeten zich inzetten voor mens en omgeving.

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.streekmotor23.be. Op die manier krijg je begin oktober automatisch alle informatie over de projectoproep.