Openbaar onderzoek wijziging buurtweg nr. 20 in de deelgemeente Wortegem en vaststellen rooilijn

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 een principebesluit goedgekeurd om over te gaan tot het wijzigen van buurtweg nr. 20 'Boeregemstraat' in de deelgemeente Wortegem en het ontwerp van rooilijnplan tot wijziging daartoe vast te stellen.

Het dossier ligt ter inzage van 13 juli tot 26 augustus 2017, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagnamiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur, in het gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Contactnummer: 056 68 81 14.