Startbaanovereenkomst bij de FOD Financiën

De FOD Financiën zoekt 98 nieuwe Nederlandstalige medewerkers voor onmiddellijke indiensttreding voor zijn verschillende administraties via een startbaanovereenkomst.
Deze startbaanovereenkomst (ook wel Rosetta contract genoemd) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich kandidaat stellen door het online formulier te vullen op http://www.jobfin.be/nl/solliciteren/startbaanovereenkomst.