Politiebesluit van de provinciegouverneur: Verbod gebruik leidingwater

Het politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot het gebruik van water uit het publieke waternet van 21 juni 2017 werd opgeheven vanaf 1 juli 2017.

 

 

Door de aanhoudende droogte geldt vanaf donderdag 22 juni een verbod om leidingwater te gebruiken voor:

  • het wassen van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waarbij het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • het vullen of bijvullen van particuliere zwembaden, plonsbaden, vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • het besproeien van velden, binnenplaaten, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteit van land- en tuinbouwondernemingen;
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 1 tot € 25 of met één van de straffen alleen.