Buurten op den buiten

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. 

Projecten kunnen worden ingediend door: 

  • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen, burengroep, buurtcomité, …); 
  • Lokale organisaties of verenigingen (buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen, …) Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die niet beperkt blijft tot de leden, maar de actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert. 
  • Lokale besturen, OCMW ’s, zorginstellingen, … die in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project actief betrokken worden.

De selectiecriteria kan je via deze link raadplegen.

Vul hier uw kandidaatsdossier online in.

Timing

Start 17/05/2017 
Indienen tot en met 25/09/2017 
Bekendmaking selectie 1/12/2017

Financiële steun

€ 0 - € 5.000

Contact

Voor algemene informatie:
Contactcentrum
+32-2-500 4 555

Voor specifieke vragen:
Dorien Baelden
02-549 02 55

Meer info op de website van de Koning Boudewijnstichting.