Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Omwille van de recente gevallen, de nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag heeft de Droogtecommissie besloten om af te schalen naar niveau 1 (code geel). Zij adviseert aan de provinciegouverneurs om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het nodig is om een captatieverbod aan te houden.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Recente metingen en terreinwaarnemingen hebben echter uitgewezen dat in bepaalde stroomgebieden het waterpeil toch nog steeds kritisch laag staat. Dit is in belangrijke mate te wijten aan de zeer lage grondwaterpeilen.

Op basis van het advies van de Droogtecommissie en de recente metingen en waarnemingen heeft waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenare besloten om via een nieuw politiebesluit een captatieverbod vanaf 12/10/2019 in te stellen op onderstaande ecologisch kwetsbare waterlopen. Het nieuwe politiebesluit vervangt het politiebesluit van 24/07/2019.

Stroomgebieden:

 1. Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek te Berlare en Zele
 2. Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr. O6026) te Buggenhout
 3. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr. OS157) te Sint-Lievens-Houtem en Zottegem
 4. Stroomgebied van de Parkbosbeek (waterloop nr. O5162) en de Kakebeek (waterloop nr. O5163) te Herzele, Lierde en Geraardsbergen
 5. Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) te Oudenaarde
 6. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385) te Ronse
 7. Stroomgebied van de bovenlopen van de Bosbeek (waterloop nr. OS386) te Ronse
 8. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365) te Kluisbergen
 9. Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348) te Kluisbergen en Maarkedal
 10. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. O5160) en de Remistebeek (OS5168) te Brakel en Lierde
 11. Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215) te Geraardsbergen en Ninove
 12. Stroomgebied van de Berchembosbeek (waterloop nr. O5105) te Ninove
 13. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197) te Brakel en Geraardsbergen

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het eventueel uitblijven van de neerslag snel terug dalen. Er is dus nog geen structureel herstel van het volledige watersysteem, waardoor spaarzaam omgaan met alle soorten van water dan ook noodzakelijk blijft.

Op dit moment worden er geen problemen met de drinkwatervoorziening verwacht. De toestand wordt continu gemonitord door de bevoegde diensten.

Meer informatie vind je op https://gouverneuroost-vlaanderen.be/.