Collectorwerken Aquafin Ooike

Planning van de werken - update 19 juli 2017

De riolering in de Sint-Amandusstraat werd geplaatst. De bovenbouw wordt aangepakt door het voorzien van de greppels en de fundering.
In het Ooikeplein tussen Sint-Amandusstraat en Kalverstraat worden de voetpaden aangelegd.

In de Heuzelstraat werd de riolering geplaatst vanaf het Ooikeplein tot net voor huisnummer 16. Na het bouwverlof, vanaf 1 augustus, wordt gestart met de aanleg van de riolering vanaf Dombos richting Heuzelstraat 16. De plaatselijke omleiding geldt nog steeds. In de Sint Amandusstraat werd reeds een eerste onderlaag asfalt aangebracht en zijn de zijbermen zo goed als afgewerkt.

De werken in de Deinzestraat worden hervat op 1 augustus. Alle hoofdrioleringen werden geplaatst. De aannemer werkt verder aan de afwerking  door het gieten van funderingen en borduren. Halfweg augustus zou een eerste onderlaag asfalt voorzien worden, om aansluitend de week erop de toplaag te voorzien. Dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
Er is GEEN doorgaand verkeer mogelijk in de Deinzestraat. Een omleiding is voorzien via Lozer(N437), Ouwegem (N435) en de N60. En dit in beide richtingen. De werken duren normaliter tot 1 september 2017 onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Lijnbus 83 kan in rijrichting Oudenaarde-Deinze het normale traject (weliswaar onder beperkte snelheid) vervolgen.  
Op het Traject Deinze-Oudenaarde is een plaatselijke omleiding voorzien van de lijnbus waarbij de bushaltes 111 Loweg/113 Fonteinstraat: 116 Nokere Pontweg afgeschaft worden.

OPGELET: Tijdens het gieten van de toplaag (eind augustus) zal gedurende enkele dagen geen enkel verkeer mogelijk zijn (ook niet voor de Lijn). 

 

De omleiding voor het doorgaand verkeer blijft behouden.De aannemer zorgt er ook voor dat alle opritten toegankelijk zijn.

Data onder voorbehoud van wijzigingen.

 AFVALOPHALING

 Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden. Daarom wordt gevraagd aan de inwoners om het huisvuil
 op de normale ophaaldagen naar de dichtsbijzijnde bereikbare hoek van de straat te brengen. Is dit niet mogelijk,
 laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.
 

  • Verkeerssituatie Ooikeplein (nog tot midden 2017)
    De werken op het Ooikeplein worden gefaseerd uitgevoerd. In een eerste fase wordt gewerkt vanaf de Deinzestraat tot aan vishandel Thiery. Daarna wordt gewerkt vanaf de Kalverstraat richting Sint-Amandusstraat en vanaf vishandel Thiery tot aan de Kalverstraat.

Planning op lange termijn
Na de werken op het Ooikeplein tussen de Sint-Amandusstraat en Deinzestraat (fase 5), zal de aannemer starten met de rioleringswerken in de Sint-Amandusstraat en de Heuzelstraat (fase 7). Dit zal rond eind maart/begin april zijn, en niet september/november 2017 zoals eerder gecommuniceerd.
Deze werken zullen duren tot ongeveer eind mei/half juni.

Halfweg/eind mei wordt ook gestart met de werken aan het feitelijke Ooikeplein tussen Sint-Amandusstraat en Heuzelstraat (fase 6).

Vanaf 19 juni tot eind augustus staan de werken in de Deinzestraat op de planning (fase 2 en 3).

 

Op de hoogte blijven?

Neem ook eens een kijkje op de website van Aquafin. Op deze site kan u vanaf de start der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen.

Ook via de digitale nieuwsbrief van de gemeente zal regelmatig een stand van zaken van de werken meegedeeld worden. Nog niet ingeschreven op de nieuwsbrief van Wortegem-Petegem?
Schrijf u nu in via deze link.

 

Algemene projectinformatie

De werken in Ooike naar aanleiding van de aanleg van de collector werden toegewezen aan de aannemer Vindevogel nv uit Kruishoutem voor een totaal bedrag van 2.904.550,26 euro inclusief btw.

Met de collectorwerken wil Aquafin het afvalwater van Wortegem-Petegem, dat nu nog ongezuiverd in de Leedsebeek/Stampkotbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.
Om dit te realiseren zullen Aquafin en Farys rioleringswerken uitvoeren in volgende straten:

  • Kalverstraat
  • Deinzestraat/N459
  • Ooikeplein
  • Sint Amandusstraat
  • Heuzelstraat.

Inwoners van Ooike die de powerpoint-presentatie van de infovergadering op 7 september nog eens willen bekijken, kunnen deze hier raadplegen: