Overslaan en naar de inhoud gaan
beek

Grachten en beken zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen dus de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud erg belangrijk. Maar wie moet welke waterlopen/grachten onderhouden?

Waterlopen op het grondgebied van Wortegem-Petegem worden verdeeld in verschillende categorieën

Categorie 1

De rivier de Schelde.
Deze wordt beheerd en onderhouden door De Vlaamse Waterweg nv, die ook verantwoordelijk is voor het jaagpad.

Categorie 2

Dit zijn beken die door meerdere gemeenten stromen, daarom de provinciale waterlopen genoemd.
Deze worden door de provincie beheerd en onderhouden.

Categorie 3

Dit zijn beken die volledig in één gemeente stromen, de genaamde gemeentelijke waterlopen.
Deze werden heringeschaald naar categorie 2 en worden door de provincie onderhouden sinds juli 2014.

De gemeente staat in voor het beheer en het onderhoud van de baangrachten. Jaarlijks worden de bermen gemaaid vanaf 15 juni en vanaf 15 september. Buiten de voorziene periodes mag er, op enkele uitzonderingen na, wettelijk niet gemaaid worden.

Alle andere grachten of beken, die meestal tussen particuliere eigendommen of landerijen lopen, moeten door de eigenaars ervan of de aangelanden onderhouden worden.

Iedere waterloopbeheerder moet ervoor zorgen dat de doorgang van het water altijd vlot verloopt. De waterloop moet regelmatig ontdaan worden van alle hinderlijke elementen, zoals zwerfvuil, slib, verzakte overgangen, e.d.

Een overzichtskaart met de waterlopen is terug te vinden via de link www.geopunt.be/kaart?viewer=Waterlopen_app/index.html. Geef ‘Wortegem-Petegem’ op in de zoekbalk, zoom eventueel in op de kaart en klik op een waterloop in jouw buurt. Via de knop ‘VHA-waterloopsegmenten’ krijg je allerlei informatie over de waterloop, o.a. de naam, de categorie en de beheerder. Voor meer informatie kan je ook terecht in het gemeentehuis.