Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 30 april 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden
opmeting rioleringsstelsel

Opmeting rioleringsstelsel Wortegem-Petegem

In januari 2021 zal FARYS|TMVW starten met het opmeten van de rioleringsinfrastructuur op grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem. Dit terreinwerk zal ongeveer een viertal maanden in beslag nemen.

Hierbij zullen de putten van de riolering zowel bovengronds als ondergronds opgemeten worden. Daar waar er in de (nabije) toekomst riolerings- en/of wegenisprojecten uitgevoerd zullen worden, wordt nu niet opgemeten. Het doel is te komen tot een databank waarin alle gegevens met betrekking tot het gemeentelijk rioleringsstelsel opgenomen zijn. Deze databank dient dan als basis voor verdere studies.

Tijdens de bovengrondse meting worden coördinaten bepaald en worden de putten voorzien van een nummer. In een tweede ronde worden alle deksels opengemaakt en wordt er in elke put afgedaald om alles ondergronds op te meten. In deze fase is men telkens met een ploeg van 3 personen aanwezig zodat de veiligheid steeds kan gegarandeerd worden. Tijdens de ondergrondse meting kan er tijdelijk plaatselijke verkeershinder optreden.