Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 31 maart 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden
schade regenval

Schade overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019

In het Belgisch Staatsblad van 23/12/2020 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020 verschenen waarbij De overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019 als algemene ramp wordt beschouwd (en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend).

Onze gemeente is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat schade, geleden in onze gemeente naar aanleiding van dit weersverschijnsel, in aanmerking kan komen voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot vergoeding is vastgelegd op 31/03/2021. 

De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket (https://rampenfonds.vlaanderen.be) dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. 

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen/aanvraagformulieren. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.