Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek - De Vreese Logistic

Er werd een openbaar onderzoek opgestart voor de aanvraag tot hernieuwing en verandering door uitbreiding van een milieuvergunning van De Vreese Logistic voor de inrichting klasse 2, zijnde een transport- en distributiebedrijf met een spuitcabine, onderhoud van bedrijfswagens en de opslag van gevaarlijke producten, gelegen in de Clemmenstraat 1 te 9790 Wortegem-Petegem.

Het dossier ligt ter inzage van 31 januari tot en met 2 maart 2018, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagnamiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur, op het gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem - contactnummer: 056/68.81.14.

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.