Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

Er werd een openbaar onderzoek opgestart voor de aanvraag tot hernieuwing en verandering door uitbreiding en toevoeging van een omgevingsvergunning van Van Marcke bvba voor de inrichting klasse 1, zijnde een varkenshouderij, gelegen in de Rijborgstraat 10 te 9790 Wortegem-Petegem.

Het dossier ligt ter inzage van 11 januari tot en met 9 februari 2018, elke voormiddag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagnamiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur, op het gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem - contactnummer: 056/68.81.14. Het dossier kan ook digitaal ingekeken worden via: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek .

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, of digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 25 januari 2018 om 18.30 uur in de feestzaal van het gemeentehuis, Waregemseweg 35 – 9790 Wortegem-Petegem.