Sportgala

Op vrijdag 2 maart 2018 zal het gemeentebestuur in samenwerking met de sportraad, de sportlaureaten van het jaar 2017 huldigen. Deze huldiging zal doorgaan om 20.00 uur in het Hoevegebouw van het gemeentelijk domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74A, 9790 Wortegem-Petegem.

Wie zien wij als laureaat voor sportverdienstelijkheid?

  1. Alle individuele sporters die een verdienstelijke prestatie geleverd hebben in het jaar 2017 (kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...).
  2. Alle sportploegen die een verdienstelijke prestatie geleverd hebben in het jaar 2017 (kampioenen, bevorderingen, ...).
  3. Alle jeugdsporters die een verdienstelijke prestatie geleverd hebben in het jaar 2017 (kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...).
  4. Alle personen die een verdienstelijke bijdrage geleverd hebben in het sportleven (personen die zich reeds geruime tijd belangeloos inzetten voor de sport, vb. bestuursleden, personen die de krijtlijnen op de voetbalvelden trekken, ...).
    In deze categorie worden personen die vorig jaar reeds gehuldigd werden niet als kandidaat weerhouden.

Graag doen wij langs deze weg een oproep om personen die voldoen aan de vereisten als kandidaat voor te dragen.

De kandidaturen moeten vóór vrijdag 26 januari 2018, goed gemotiveerd aan de sportdienst bezorgd worden. (Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, fax: 056 68 04 97, e-mail: sportdienst@wortegem-petegem.be).