Infoavond trage wegen Elsegem, Moregem en Ooike

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start Wortegem-Petegem met de opmaak van tragewegenplannen voor Elsegem, Moregem en Ooike. Samen met de reeds afgewerkte tragewegenplannen van Wortegem en Petegem zal zo voor het volledige grondgebied van Wortegem-Petegem een visie zijn opgesteld voor de trage wegen.

Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat instaat voor de begeleiding van dit project, wordt er een eerste infoavond georganiseerd op 16 januari 2018 om 19.30 uur in Schoolke Moregem, Moregemplein 28.

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om een visie uit te werken voor de trage wegen en waar mogelijk nuttige verbindingen te herstellen. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Wortegem-Petegem samen met RLVA vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening.

Naast een algemene toelichting van het thema en het projectverloop, wordt er die avond tevens een oproep gedaan naar vrijwilligers die interesse hebben om actief deel te nemen aan dit project.

Op een tweede infomoment zullen alle geïnventariseerde trage wegen worden voorgesteld, en krijgt iedereen de kans om aan de hand van een evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen. Het eindresultaat van de inventarisatie en de publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid trage wegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Dit project krijgt financiële ondersteuning van Provincie Oost-Vlaanderen.